Zpřístupnění informací osobám se sluchovým postižením během volební kampaně ANS

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Karlínské nám. 12

186 00 Praha 8

 

V Semilech 6. 10. 2021

 

Vážený prezidente, víceprezidente, členové rady ASNEP – představitelé členských organizací,

rád bych vám poskytl informace související s letošními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat již záhy ve dnech 8. – 9. 10. 2021.

Jmenuji se Karel Redlich a jsem předsedou Krajského klubu politické strany Aliance národních sil (ANS) v Libereckém kraji. V letošních volbách kandiduji jako lídr ANS v Libereckém kraji a rád bych vám sdělil zajímavé informace týkající se naší kandidátní listiny v Libereckém kraji a informace o našem politickém programu.

Zaznamenal jsem někdy v červnu, že jste rozesílali dopis (email) politickým stranám v ČR, kde jste vyzývali jejich představitele, aby mysleli na zpřístupnění informací lidem patřící do komunity Neslyšících během své předvolební kampaně. Tento dopis jste naší politické straně nezaslali, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že jsme před čtyřmi lety nekandidovali ve volbách jako samostatná strana. Nicméně v té době již představitelé ANS kandidovali ve spolupráci s jinou politickou stranou a voleb jsme se tímto způsobem již účastnili.

Letošních voleb se účastníme s volebním číslem 7, společně s podporou politické strany jménem Národní demokracie.

Rád bych vás informoval o našem volebním programu a zejména o způsobu, jakým zpřístupňujeme informace pro neslyšící lidi. Rozlišujeme skupinu neslyšících lidí, nedoslýchavých lidí a lidí ohluchlých. V tomto dopise bych se rád pokusil o stručné seznámení s naším přístupem a podporou k právě vyjmenovaným skupinám občanů.

Neslyšícím lidem zpřístupňujeme informace ve znakovém jazyce. Ať už jde o seznámení s naším základním politickým programem nebo při představování naší předsedkyně, místopředsedy, lídrů a předsedů jednotlivých krajů. Vedle toho se snažíme o zpřístupnění informací různého druhu právě ve znakovém jazyce a to již v delším časovém období. Důkazem toho je již větší množství natočených videí za tímto účelem.

V naší straně myslíme na skupinu neslyšících lidí přirozeným způsobem a považujeme svou činnost v tomto směru za zcela automatickou a normální. Domníváme se, že podobným způsobem by měli postupovat představitelé všech politických stran, kteří se voleb účastní. Skutečnost je však taková, že většina politických stran dosahuje v tomto směru zcela žalostných výsledků. Působí to na mě dojmem, že představitelé ostatních politických stran buď vůbec nevědí, jak na to, nebo že pomáhat neslyšícím lidem vůbec nechtějí. Týká se to zejména poskytování informací ve znakovém jazyce, dále titulkování videí anebo přítomnost tlumočníka znakového jazyka při setkání s veřejností.

Přitom si uvědomujeme, že ostatní politické strany jsou na rozdíl od nás financované státem a v tomto směru mají mnohem více možností než my. Veškerou svou činnost pro neslyšící lidi děláme zcela nezištně a přirozeně proto, že nám na této skupině občanů záleží.

To souvisí s mou dlouholetou činností a prací pro neslyšící lidi, kterým poskytuji svou pomoc a podporu. Jedna z mých priorit v tomto směru je ochrana a rozvoj znakového jazyka. Svým přístupem jsem získal odezvu a podporu uvnitř naší politické strany a společně se nyní snažíme o vstřícnou politiku vůči neslyšícím lidem. V případě, že uspějeme ve volbách a získáme finanční podporu od státu pro další činnost, je naším cílem vyčlenit z této částky případné dotace, které použijeme při tvorbě kvalitních informačních materiálů a pro zajištění srozumitelné vzájemné komunikace s neslyšícími lidmi. Považujeme to za povinnost každé politické strany.

Dále bych vám rád sdělil souvislosti s neslyšícími kandidáty ve volbách do poslanecké sněmovny v historii ČR. Před osmi lety kandidoval neslyšící jednotlivec za jinou politickou stranu do poslanecké sněmovny a ve volbách nebyl zvolen. Poté usiloval o zvolení další neslyšící kandidát, tentokrát ve volbách komunálních a rovněž neuspěl. Jinak nevíme o nikom dalším.

Na naší kandidátce v Libereckém kraji kandidují hned čtyři lidé, kteří plynule komunikují českým znakovým jazykem a mají dobré povědomí o kultuře komunity Neslyšících. Jedná se o mě, jako lídra této kandidátky. Jsem učitelem a tlumočníkem znakového jazyka. Jsem synem neslyšících rodičů a podporuji svou prací neslyšící lidi již mnoho let. Ovšem podstatné je, že na kandidátní listině v Libereckém kraji jsou tři neslyšící osoby. Jedná se o lidi, kteří neslyší od narození a plynně komunikují znakovým jazykem. Jednou z nich je paní Renata Šuláková na šesté pozici na kandidátní listině. Dále se jedná o dva neslyšící seniory, kteří jsou na spodních místech kandidátní listiny a jejich zájmem není dostat se do poslanecké sněmovny, ale svou kandidaturou podpořit mě a Renatu Šulákovou, potažmo program ANS. V případě paní Šulákové existuje totiž reálná šance, že by mohla být do poslanecké sněmovny zvolena. Jména obou neslyšících kandidátů na spodních místech našeho volebního lístku jsou Jiří Černovský a Karel Redlich (můj otec). Sděluji Vám, že se jedná v naší historii o jedinečnou událost, kdy se v jednu chvíli účastní hned čtyři lidé z komunity Neslyšících voleb do poslanecké sněmovny.

Rád bych Vám položil následující dotazy. Jaké jsou výsledky vaší výzvy k politickým stranám? Myslím si totiž, že se jedná o velice důležité informace, které se týkají života neslyšících občanů. Představitelé politických stran by přeci neměli tuto skupinu obyvatel ignorovat a naopak by se těmto lidem měli snažit poskytnout co nejkvalitnější informace. Proto bych rád věděl, zda jste z vaší výzvy učinili nějaké závěry a máte již nějaké výsledky ke zveřejnění. Plánujete tyto výsledky nějakým způsobem zveřejnit, např. v televizi, novinách apod.?

Pokud Aliance národních sil s podporou Národní demokracie uspěje v těchto volbách, tak deklarujeme, že neslyšící lidi budeme podporovat a pomáhat jim zejména v těchto oblastech:

Zaprvé v oblasti zkvalitnění sociálních služeb, které se obecně potýkají s problémy financování a plánování na delší období než jednoho roku. Změna tohoto systému je pro nás jedním z důležitých cílů. Právě víceleté plánování a financování sociálních služeb zajistí jejich zlepšení a všestranný rozvoj. V opačném případě se budeme potýkat s řadou omezení a překážek, které budou tomuto rozvoji i zkvalitnění stále bránit.

Druhou oblastí, které se chceme věnovat, je znakový jazyk. Deklarujeme, že chceme znakový jazyk ochraňovat a podporovat, aby se mohl rozvíjet. Znakový jazyk považujeme za velice důležitý nejen pro jeho neslyšící uživatele, ale i pro slyšící lidi, kteří jsou mnohdy velice překvapeni, jak jim může znakový jazyk pomoci v jejich životech. Např. při výchově dětí ve své obecnosti, ale speciálně při výchově dětí různě komunikačně postižených. Znakový jazyk je nepostradatelný a slyšící lidé jsou o tomto jazyce velice málo informováni. I to je důvod, proč budeme znakový jazyk ochraňovat a podporovat.

Třetí oblastí, které se chceme věnovat, je zpřístupnění televizních pořadů pro neslyšící lidi prostřednictvím jejich titulkování. V tomto ohledu vidíme řadu problémů jak na straně veřejnoprávních televizí, tak i na straně televizí soukromých. Pokud se dostaneme do poslanecké sněmovny, tak se budeme snažit tuto situaci zlepšit legislativně. Rozšíření titulkování televizních pořadů vnímáme jako velice důležité a rovněž jako povinnost provozovatelů televizních stanic.

Za čtvrté je potřeba znovu připomenout, že rozlišujeme tři skupiny neslyšících spoluobčanů: lidi neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé. Zde vycházím především ze své zkušenosti s těmito lidmi za mého dlouholetého působení v sociálních službách. Uvědomujeme si, že každá z těchto skupin lidí má své specifické problémy a jsme připraveni potřeby těchto lidí rozlišovat a hledat způsoby, jak jim nejlépe pomoci, aby dosáhli co možná největší míry kvality svého života.  

Závěrem bych vám rád oznámil, že tento dopis má charakter otevřeného dopisu, aby i kdokoliv z veřejnosti mohl nahlédnout do problémů, které se týkají života neslyšících lidí a mohl si tak sám udělat obrázek, jak se s touto oblastí dokážou vypořádat i jiné politické strany. Všimli jsme si totiž, že politické strany v tomto směru buď zcela ignorují právo na přístup neslyšících lidí k informacím, nebo, což považujeme ještě za horší, jen zneužívají problematiku neslyšících lidí ve svých volebních kampaních. Děje se tak např. při sporadickém tlumočení veřejných setkání a stejně sporadické tvorbě videí ve znakovém jazyce, nebo při vlastní sebeprezentaci v naučených frázích ve znakovém jazyce. Tyto tendence lze sledovat pravidelně v kampaních několik týdnů před volbami. To však se skutečnou podporou neslyšících lidí má jen pramálo společného. Ve skutečnosti se jedná jen o chabé pokusy v tomto směru. I to je důvod, proč jsme se rozhodli vám adresovat tento dopis, abychom ukázali veřejnosti a zejména představitelům politických stran, jak lze dělat reálnou a praktickou politiku pro naše neslyšící spoluobčany. Pro vaši úplnou představu prosím navštivte tento odkaz: https://aliancenarodnichsil.cz/pro-neslysici/

Ať se stane naše práce příkladem pro další politické strany a inspirací, jak lze neslyšící lidi správným způsobem zapojit (nejen) do dalších voleb.

 

To je v tuto chvíli vše, těšíme se na spolupráci s vámi.

Na shledanou.

 

Za Alianci národních sil

 

Mgr. Karel Redlich, Dis,

Předseda Krajského klubu ANS Libereckého kraje

EMAIL: liberecky@aliancenarodnichsil.cz

TEL./SMS: 608 468 764

 

Douška: Tento text vznikl dodatečně jako překlad dopisu, jehož původní znění bylo ve znakovém jazyce a jenž je nedílnou součástí tohoto dopisu, viz https://youtu.be/HZW6wk8qIZo včetně tohoto upřesnění: https://vimeo.com/624506576/f43178929e

 

 

 

 

Dopis ke stažení ZDE


 

 

Apelativní dopis ASNEP (zastřešující organizace pro neslyšící v ČR) na politické strany ke stažení ZDE

 

Videa pro neslyšící naleznete ZDE.

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
trackback
8. 10. 2021 0:09

[…] Článek o zaslání otevřeného dopisu ZDE […]