Zep-Tepi, Nová doba

Není pochyb o tom, že civilizace, kterou známe, se vyčerpala a nastává přechodné období směřující k novému pojetí společnosti. K Nové době. Toto „jiskření nové doby“ se projevuje ve všech aspektech života lidí, všech ras a na všech kontinentech. Reprezentanti starého pojetí se ještě zoufale snaží udržet společnost ve starých pořádcích a pojetích hodnot, na kterých stojí jejich současné vnímání světa.

Duševní rozvoj lidí však jde jiným směrem. Vede k přesvědčení, že rozvoj lidstva není založen na materiálním blahobytu, ale spíše na získání vnitřního klidu a harmonie. A jedině tak je možno proměnit člověka – živočicha na bytost duchovní.

Pro každou takovouto převratnou změnu je nutné, aby společnost zažila šok. Tento šok nastal v podobě Evropské unie, jejíž koncepce stojí na likvidaci duchovních hodnot jednotlivých skupin a na snaze podřídit myšlení lidí zájmům nadnárodních institucí. A především na mylné snaze podřídit chování lidí té údajně nejvyšší hodnotě kvality života – materiálnímu zisku a bohatství.

Díky novým technologiím získávají lidé více informací a tím i klid a harmonii, mají více životní energie, proměňují se v tolerantní a respektující bytosti, které získávají přístup k větší moci. Chápou, že celý vesmír je založen na bipolaritě a protichůdných silách a že jediné, co není rozdvojené je rovnováha mezi těmito silami, kterou jednou nazývají láskou, podruhé Bohem. A právě tento pojem se pro lidstvo stává tou nevyšší hodnotou, protož e je neutrální.

Nejlépe vše vidíme na internetových sociálních sítích, na kterých blogeři již nejsou vázáni pravidly určitých skupin, televizních stanic či tištěných medií. Oni informace sdílí! Toto sdílení se pochopitelně projevuje ve všech činnost společnosti, včetně politického projevu. Dnes již neplatí, že politika se provádí prostřednictvím lobbyistických skupin, kterým jsme říkali politické strany, ale politika se ubírá prostřednictvím sdílení společných hodnot. Odvrací se od individuálního pojetí hájení a prosazování zájmů a přiklání se k hájení společných hodnot prostřednictvím sdílení. Tedy již neplatí být členem skupiny (straníkem), ale je rozhodující, jaké hodnoty sdílím (být sympatizantem) a podle kterých životních hodnot se řídím. Od vnějšího k vnitřnímu chování. Nevhodné společenské chování (trestný čin, přečin či přestupek) nespočívá v tom, zda mi ho společnost dokáže nebo ne, ale v tom, jestli ho sdílím. Jestli ho mám jako životní hodnotu.

Uvedené společenské změny, nové myšlenkové proudy ovlivnily vznik a postoj politického hnutí Aliance národních sil. Na těchto hodnotách vznikl iniciační subjekt, kterému říkáme Aliance národních sil, jehož posláním není lidi řídit, ale spolupracovat a sdílet nejvyšší lidské hodnoty s ostatními. V tom spočívá naše síla a pojetí o spolupráci. Nová doba nás nesmí překvapovat, jako nějakého diváka, my ji musíme tvořit!

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil