Zakažte okamžitě hmyz v potravinách!

Překlad dopisu odborné německé lékařky pro děti a dorost Dr. Dorothei Thul, který adresovala německému parlamentu a ministru zdravotnictví .

Originál dopisu je dostupný na jejím telegramovém kanále v německém jazyce, kde žádá o šíření jeho obsahu dál.

Dopis je možný využít jako VZOR pro podobný apel na českou vládu a ministerstvo.

Znění dopisu:

 

Dorothea Thul, odborná lékařka pro děti a dorost,

Kirchstr. 93a, 56841 Traben-Trarbach

Všem členům německého Bundestagu​​​​​Spěchá!

Bundestag

náměstí Republiky 1

11011 Berlín

Odešlo faxem na číslo 030-22736600 s potvrzením

K rukám pana MdB Konstantin Notz, bude předáno všem členům parlamentu

Věc: ​

1. Schválení hmyzu, červů atd. v potravinách v zemích EU

​2. Okamžité odvolání spolkového ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha

​3. Zákaz prodeje umělých sekvencí DNA na internetu

Vážené dámy a pánové,

Nařízením ze 4. ledna 2023 EU schválila hmyz, červy atd. v potravinách, zřejmě se již nyní velké množství v potravinách používá.

Naléhavě Vás žádám, abyste okamžitě toto povolení odvolali a používání hmyzu v potravinách okamžitě zakázali!

Důvod:

1. Hmyz může obsahovat choroboplodné zárodky/škůdce, kteří se mohou stát pro člověka nebezpečnými. Již v údajných „vakcínách“ (které prokazatelně nejsou vakcínami) byl zjištěn extrémně nebezpečný sladkovodní polyp Hydra vulgaris, který vylučuje vysoce toxické neurotoxiny. Jako lékařka mám podezření, že tyto neurotoxiny mohou částečně zodpovědné za závažné neurologické vedlejší účinky očkování. Nikdo neví, jaká rizika a vedlejší účinky hmyz červi atd. v potravinách mají.

2. Výtěry dříve prodávané veřejnosti jako test PCR jsou ve skutečnosti jen sady testů pro lidské klonování a nelegální modifikaci / změnu lidského genomu bez obeznámení obyvatel!!! Existují patenty pro tyto techniky, které lze nalézt na webových stránkách NIH (National Institutes of Health).

Zde je také vysvětlena technologie klonu.

3. Technika funguje následovně:

Hmyz je rozdrcen. Určité, částečně umělé nebo také záměrně toxické DNA sekvence, které obsahují mimo jiné fluorescenční proteiny (známý příklad světlušky), se přidávají k rozdrcenému hmyzu používanému jako vektor pro přenos těchto sekvencí DNA do lidského genomu. Znamená to, že

DNA hmyzu je kombinována („klonována“) s DNA lidí. „PCR testy“ se používají pouze ke kontrole, zda je tato technika účinná. Zatím nikdo nedokáže říct, jaké dopady to bude mít na lidský genom, ale evidentně hrozí, že se s touto změněnou genetikou narodí i potomci těchto klonů.

4. Již bylo prokázáno, že hmyzí DNA se do lidského genomu přenáší, tj. vznikají hybridní formy hmyz/člověk. Můžeme si představit zvrácenost takzvaných „výzkumníků“, kteří jsou něčeho takového schopni. Cílem celé této operace je zřejmě odstranění části X-Chromozom (nazývaný VAX1) přes hmyzí DNA, což vede k hermafroditismu (viz Satanismus/ Baphomet). Tato změna se přenáší na další generaci a týká se i našich dětí.

5. Bílkoviny obsažené v hmyzu mají jednodušší strukturu a mohou změnit profil aminokyselin u lidí. Ani toto nebylo dosud prozkoumáno.

6. Tyto umělé sekvence DNA je nyní možné objednat na internetu prostřednictvím 3 společností: Addgene, Thermoscientific, Biolabs. Lidé nejsou vůbec informováni o ničivých důsledcích umělé DBA-sekvence na lidský genom. Proto požaduji okamžitý zákaz prodeje těchto umělých DNA-Sekvencí na internetu!

7. Spolkový ministr zdravotnictví jednal krajně nezodpovědně, když nepoučil veřejnost o těchto rizicích pro lidstvo, vůbec neinformoval o této technice ​​klonování a jejím zneužití prostřednictvím přenosu hmyzem. Tím neplní svou funkci ministra zdravotnictví – žádným způsobem nezaručuje svou odpovědnost za zdraví lidí. Vyzývám proto k okamžitému odvolání spolkového ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha! Tento muž je ve své funkci nefunkční. To platí i pro vedoucího RKI, veterináře prof. Lothara Wielera, ale ten již rezignoval.

Zdroje:

Webové stránky NIH USA (Institut Dr. Fauci)

Rozhovor Stewa Peterse s Dr. Ariyana Love, německy – překlad do němčiny v kanálu Telegram, dětská lékařka Dorothea Thul (Telegram: Kinder- und Jugendärztin Dorothea Thul offiziell) zveřejněno 15.12.2022. (380 000 kliknutí mezinárodně) a opakováno 28. ledna 2023.

Ze všech výše uvedených důvodů vyzývám německý Bundestag, aby při mimořádném setkání okamžitě zastavil přidávání hmyzu do jídla! Nejprve musí proběhnout vědecké studie o rizicích a vedlejších účincích.

Apeluji na vaši morální, etickou a politickou odpovědnost vůči 88 milionům lidí!

S přátelským pozdravem

Podpis Dorothea Thul

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS