Žádost na ministra obrany ohledně cvičení NATO na hranicích s Ruskem

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ministerstvo obrany ČR

Mgr. Lubomír Metnar
Tychonova 2212/1
160 00 Praha 6 – Hradčany
__________________________
Doporučeně poštou

 

V ……………… dne 6. 4. 2021

Vážený pane ministře,

na hranicích s Ruskou federací se právě odehrává rozsáhlé vojenské cvičení NATO s názvem Defender Europe 2021. Součástí tohoto cvičení jsou i vojáci Armády ČR. Toto vojenské cvičení hrozí přerůst ve válku, možná jadernou, minimálně je velkou a nezodpovědnou provokací vůči Ruské federaci.

V této souvislosti, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • 1. Informace o tom, zda jste jako hlava resortu Ministerstva obrany ČR („MO ČR“) vedl jednání, a s jakým výsledkem, s armádním generálem Ing. Alešem Opatou, o stažení vojáků Armády ČR z tohoto cvičení podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., v gesci MO ČR o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.
  • 2. Informace o tom, zda jste jako hlava resortu MO ČR vedl jednání k zamezení války a s jakým výsledkem s vrchním velitelem ozbrojených sil, Prezidentem ČR, podle zákona v gesci MO ČR č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
  • 3. Informace o tom, zda a jaké kroky byly provedeny k informování a připravenosti obyvatelstva na možnou válku podle zákona v gesci MO ČR č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Informace žádám poskytnout v písemné podobě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu, a to v zákonné lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto dopisu.

Za řádné a včasné poskytnutí uvedených informací děkuji a jsem s pozdravem

Mgr. Milena Míčová
Adresa: ………………………………
E-mail: ………………………………

 

Vzor žádosti pro vlastní editaci [doc](aktualizovat datum a podpis)

 


  
  

Autor příspěvku: ans