Reakce na Národní strategii očkování proti nemoci covid 19.

Vážení z České vakcinologické společnosti ČLS JEP, klinické skupiny COVID II Ministerstva zdravotnictví ČR a Národní imunizační komise ČR,

dovoluji si reagovat na vaši poptávku připomínkovat strategii očkování, kterou jste připravili v “kauze COVID”.

Vzhledem k nevalné pověsti dlouhodobého konání vlády a její ministerstev u národa v ČR i SR, potvrzené praxí, máte v nastalé situaci výjimečnou příležitost k pozitivní změně.

Moji následující “připomínku” berte prosím jako inspiraci člověka, který si přeje, abychom tuto situaci všichni zvládli co nejlépe.

A tak, domnívám se, je nutné, v tak vážné situaci jak ji prezentujete, udělat vše, co můžete pro ochranu svou i obyvatelstva ČR.

V přípravě strategie je nezbytné, abyste odborně podloženými argumenty zvrátili negativní bilanci a netransparentnost jak dosavadních opatření/nařízení, tak i předpokládané účinnosti “vakcíny” a odpovědnosti za vše co její aplikování způsobí.

Taková “hodnocení” konání vlád přichází od nemalého počtu (vím o čísle cca 200 prohlášení) mezinárodně uznávaných odborníků, profesionálně pracujících v oblastech imunologie a výzkumu virů.

Jejich hlasy je třeba brát vážně a umožnit široké veřejnosti, aby prostřednictvím hlavních médií a obzvlášť pro to připravených kampaní získali tyto informace.

Toto mi v dosavadním postupu vlády ČR a ministerstev v “kauze COVID” chybí (nálepky roušek na dveřích s hesly o nařízení je nosit nepovažuji za dostatečné).

Veškerá nařízení a aktivity státních orgánů a jimi podporovaných institucí tak působí proti základním právům obyvatelstva naší země a ohrožují jejich zdraví a kvalitu života.

Lidem je vnucováno “něco”, co nejenže neprokazuje účinné zastavení působení vámi propagovaného viru na lidské zdraví, ale dokonce nezaručuje ochranu před negativním, dlouhodobým vlivem na současnou i následující generaci “vakcinovaných”!

Pokud ale vy všichni, kteří jste tuto strategii připravili a vy, kteří jste ji schválili, věříte v její kladné účinky, měli byste již teď – v předstihu – vy a vaše rodiny  tuto vakcínu pod mezinárodním dohledem odborníků aplikovat sobě. Tímto osobním příkladem bude veřejnost dostatečně informována o účincích “vakcinace“ a zejména o jejím dlouhodobém vlivu. Věřím, že takto informované obyvatelstvo se i bez donucování samo rozhodne, zda se nechá vakcinovat, či nikoliv.

 

Děkuji za vaši pozornost a příležitost “připomínkovat” vaši  strategii vakcinace.

Jan Tajboš

Praha

 

NÁRODNÍ STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID 19

https://www.mzcr.cz/…pdf

TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ JE ZDE:

https://www.mzcr.cz/…ook

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.