VEŘEJNÝ APEL k revizi některých trestních kauz

Spolek věřitelů a přátel práva, z. s.

VEŘEJNÝ APEL

 adresovaný

Pavlovi Blažkovi

ministrovi spravedlnosti ČR

 

k revizi všech trestních kauz

ve kterých došlo k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody

jen na základě pachové identifikace a bez doznání obžalovaného

  

Vážený pane ministře, v kontextu nárůstu odborných i mediálních informací o tom, že v trestním řízení je pachová identifikace osob omylnou metodou, a tak nespolehlivým důkazním prostředkem a současně metodou, která se v dnešní době ve většině evropských zemí již nepoužívá (z amerického kontinentu ji používá jen Kuba a Argentina) jsme velice znepokojeni se situací v rámci které nelze jednoznačně a se stoprocentní praktickou jistotou vyloučit, že v České republice jsou uvězněni lidé jen na základě nespolehlivé, ba i chybové metody pachové identifikace.

Tímto vás proto žádáme, abyste neodkladně učinil jasné a efektivní kroky k tomu, aby v důsledku nespolehlivosti pachových stop byly otevřeny a zrevidovány všechny uzavřené trestní věci (případy) ve kterých byl člověk odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody jen na základě pachové identifikace a současně se k činu z něhož byl obžalován nikdy nepřiznal.

 

V Mělníku dne 09.11.2023

Zbyněk Prousek

předseda

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS