Ústavní soud: Informace o očkování je vysoce důvěrná a nikdo nemá právo ji požadovat!

Informace o očkování fyzické osoby proti nemoci covid-19 je považována za údaj o zdravotním stavu, neboť vypovídá o tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba poskytovatelem zdravotních služeb (že jí byla aplikována vakcína). Tato informace je svou povahou vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění způsobenému virem covid-19 je dobrovolné. Stejně jako u jiných zdravotních úkonů je pak na každé fyzické osobě, zda zdravotní úkon podstoupí a komu o této skutečnosti sdělí informace.

Povinný subjekt tak není povinen ani oprávněn pro potřeby poskytování informací zjišťovat a shromažďovat výše uvedené osobní údaje. Informace o zdravotním stavu se navíc řadí do zvláštní kategorie citlivých osobních údajů a v tomto případě je třeba ctít zásadu minimalizace uvedenou v čl. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), tedy zpracovávat pouze nezbytně nutný obsah osobních údajů a uchovávat ho po nezbytně nutnou dobu. Článek 9 v odst. 1 GDPR navíc přímo zakazuje zpracování osobních údajů o zdravotním stavu fyzické osoby a tyto údaje je možné zpracovávat pouze v případě, že je dána některá z podmínek uvedených v čl. 9 odst. 2 GDPR. Výjimka dle čl. 9 odst. 2 GDPR však České republice, jako členskému státu EU, nebyla udělena a povinný subjekt tak ani není oprávněn, bez existence této výjimky dle čl. 9 odst. 2 GDPR, tyto citlivé údaje o zdravotním stavu zpracovávat.

 

Podrobnosti zde: SPR. ÚS 100321-3 INF rozhodnuti o odmitnuti zadosti

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS