Tip na řešení regulérnosti voleb

Přepadla vás někdy pochybnost, zda průběh voleb, tak jak je praktikován v naší zemi, je doopravdy bezpečně regulérní? Přiznám se, že mě ano. A stalo se tak v souvislosti s výpadkem online sledování průběhu finálního elektronického sčítání výsledků, zaslaných z jednotlivých volebních okrsků, při posledních parlamentních volbách.

Okrskové volební komise předají datový nosič s výsledkem jejich sčítání do rukou výpočetního centra a toto součtem všech těchto dílčích podkladů provede finální zpracování a vyhlásí výsledek voleb občanům – voličům. Avšak jakou máme možnost kontroly nad touto částí elektronického zpracování výstupů z volebních komisí? Jedna každá komise má kontrolu pouze v tom, že její výsledek byl přijat ke zpracování a může porovnat shodu údajů předložených a přijatých, ale tam veřejnost kontrolu nad správností dalšího sčítání ztrácí.

Všichni se spoléháme na neomylnost zařízení, na kterém se finální součet provede elektronicky, ale právě v tom vidím slabé místo celého procesu. V informačním prostoru se množí zprávy o různých softwarových i hardwarových “zadních brankách“, umožňujících vzdálený přístup do zařízení – ať už se jedná o notebooky, PC, tablety či mobilní telefony (viz například poslední rozruch kolem telefonů Huawei).

Ve světle těchto skutečností bych považoval za moudré, vytvořit mechanismus, umožňující sice pracnou – nicméně zcela bezpečnou – kontrolu poslední fáze elektronického sčítání hlasů. A jak? Drobnou korekcí volebního zákona – ustavit povinnost všem okrskovým komisím uveřejnit výsledky sčítání, které předaly k elektronickému zpracování a to po celou dobu následujícího volebního období. V případě pochybností by tak bylo možno provést kontrolní paralelní sčítání na jiném zařízení nebo jiným způsobem a správnost oficiálního výsledku takto ověřit. Tímto by byl celý proces voleb – od vhození obálky s výrazem vaší vůle do volební urny, až po vyhlášení konečného výsledku – zcela kontrolovatelný a transparentní.

Věřím, že tento návrh řešení zaujme mnoho těch, kteří považují co nejpřesnější vyjádření vůle voličů za důležitou součást našeho občanského života v dnešní chaotické době. Jednalo by se přece o pouhou pojistku a proč ji nemít když to lze. Není – liž pravda?

 

Antonín Marek

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil