Stížnost Radě ČT na všechny současné moderátory – zejména na Jakuba Železného.

Česká televize má být veřejnoprávní služba národu – a ne ho 10 hodin denně už snad víc než půl roku terorizovat verbálně i obrazově nějakým pomateným virem!

K diskusi volebních lídrů: Lídr má svůj program, svůj názor, své mínění a tečka, on ho předkládá voličům a ne špiclům v podání ČT, kteří se chovají jako kdyby vedli výslech  – oni vedou diskusi a nemají právo na poslední slovo!

Ve  formátu komentářů  si kvičte na toho či onoho politika v Česku co chcete – ostatně taky to děláte, ale neberte mu čas, drahocenné vteřiny celostátního vysílání, když chce voličům něco sdělit! Jakým právem ti hošíci a děvčata nastrčená k moderaci těchto diskusí (před lidmi, kteří mají neuvěřitelné životní zkušenosti a něco v profesionálním životě dokázali, dokonce i vysoké vzdělání) hodnotí a vyzvídají důvody toho, že ten či onen lídr, té či oné volební strany si něco myslí – a má to dokazovat – jim – moderátorům ČT! Často je to metoda otázek, které mají v sobě komentář.  Ta Vaše omladina si hraje na jejich nadřízené, na státní zástupce, na policisty, na soudce – či co? Vedou demokratickou diskusi nebo výslech?

Ten fracek Železný ml. je pro mne v televizi naprosto neobhajitelně nepřijatelný.

A vůbec – tržně, v souladu s tímto degenerujícím, nesvrchovaným státem – já řádný občan České republiky, 30 nebo 40 – asi 40 let řádně platící koncesionářský poplatek, každý měsíc, bez jediného zaškobrtnutí – já žádám za sebe, bez výmluv na někoho v pozadí, vyměňte ty chlapce za někoho slušného, oba, Železného i Moravce.

 

RNDr. Radoslav Štědroň, předseda, Strana státu přímé demokracie – Strana práce

 

Celý dopis je ke stažení ZDE.

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.