Jaký je postoj české vlády ke globálnímu paktu k migraci? NEVÍME!

Za 14 dní se má de facto rozhodnout o naší faktické existenci či neexistenci, ale 10 milionů obyvatel neví vůbec NIC. A žádného výkonného politika to neznepokojuje. Proboha, copak je to normální?! Politici tak jednají v příkrém rozporu se zájmy většiny národa a naší země.

Naši politici nečiní vůbec žádné kroky, aby nedošlo k podepsání dvou dohod: Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci a o Globální pakt o uprchlících, které se souhrnně nazývají Globální pakt o migraci. Jsou tak vinni likvidací našeho státu a kultury. Maďarsko odmítlo tuto smlouvu podepsat, ale ČR ne! Oficiálním odstoupením Maďarska by měla skončit snaha podepsat Globální kompakt jménem EU. K takovému kroku je totiž nutný j ednomysl ný souhlas všech členských států. To ale znamená, že ji může podepsat ČR sama za sebe!


Autor: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Publikováno: 12.9.2018.


Aliance národních sil již v březnu oslovila poslance, aby vyjádřili požadavek na odstoupení od této smlouvy anebo aby vyhlásili jednorázové referendum na toto téma. Příslušný článek naleznete ZDE

Jaká ale byla reakce poslanců? ŽÁDNÁ! Nebylo schváleno žádné stanovisko parlamentních výborů a dokonce ani vláda dodnes nezveřejnila svůj postoj k návrhu smlouvy. Závazně zaúkolovat vládu ve věci návrhu obou mezinárodních smluv může plénum Poslanecké sněmovny. V návrhu programu poslední sněmovní schůze, která byla zahájena včera, však není zařazen žádný bod, který by se obou paktů týkal. Sněmovna má přitom pravomoc svým usnesením vládě za ká ;zat mezinárodní smlouvu podepsat.

Návrhy obou smluv mají být podepsány na 73. Valném shromáždění OSN dne 25. září.

Resumé:

Lidé si zvolili poslance, obrátili se na ně s prosbou, aby zaujali ke Globálnímu kompaktu o migraci stanovisko, ale ti neudělali NIC.

Poslanci zvolili vládu, ale v souvislosti s globálním kompaktem jí neřekli NIC a vláda k tomu také neřekla NIC.

Prezident, který měl globální kompakt na půdě OSN podepsat či nepodepsat, neřekl na toto téma také NIC a navíc svoji pravomoc delegoval na Andreje Babiše, který opět neřekl NIC, a jako vrchol všeho delegoval svoji nabytou pravomoc na Jana Hamáčka, který je pouze pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí, a který také neřekl NIC.

 


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil