Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění

ANS považuje vyjádření A. Merkelové za naprosto skandální. Zcela jasně jde o snahu o revizi výsledků 2. světové války! Půdu si Německo v ČR připravuje již roky a to za pomoci našich zrádných politiků.

Takzvaný odsun a nároky české strany na válečné reparace stanovily Postupimské dohody. Tyto smlouvy jsou nepromlčitelné a ani my sami se jich nemůžeme zříci. Oproti tomu se v této smlouvě jasně říká, že odsunutí Němci nemají žádné nároky.

Bylo tady několik pokusů, jak celou věc zahrát do autu, počínaje V. Havlem který říkal, že nějaké naše finanční nároky přece nemohou kazit vztah mezi přáteli. Oficiálně příležitost uplatnit nároky na válečné reparace propásl J. Dienstbier starší v souvislosti s jednáním o sjednocení Německa. Tehdy se prý spokojil s tím, že na tuto otázku „není čas“, že teď se sjednocuje Německo a že tato otázka bude vyřešena později. Tam byla zásadní chyba. Do zaplacení reparací do posledního haléře jsme nikdy neměli souhlasit se sloučením Německa.

Dnes je zřejmé, že šlo o součást již tehdy začínající politiky proti nám, kterou V. Havel, J. Dienstbier a další zastávali. Problém je v neřešení našich nároků před sjednocením Německa ani před vstupem do EU.

Slova A. Merkelové jsou důkazem toho, kam až jsme to dosavadním podlézáním našich politiků po r. 1989 dovedli. A pokud nyní neřekneme DOST, bude to pokračovat až do našeho pohlcení Německem a jeho novou Říší. Postupnými ústupky našich zkorumpovaných politiků jsme se dostali až do pozice kolonie. Chceme v této pozici snad setrvat? Pokud ne, máme nyní jedinečnou příležitost to prokázat. Současně s tím mají příležitost i naši politici prokázat, jak hájí české národní zájmy.

Vyzýváme ministerstvo zahraničí a vládu České republiky k podání oficiálního protestu. Nyní je nutné OKAMŽITĚ začít řešit staré problémy. Proto navrhujeme následující:

  1. prověřit nejvhodnější způsob uplatnění našich reparačních nároků vůči Německu a podle zjištěných výsledků přistoupit k jejich uplatnění,
  2. přistoupit k akci „S Angelou se nemluví“ a tuto akci důsledně provádět, a to na všech frontách,
  3. požadovat, aby vláda zaujala jasné stanovisko k záměru sudetských Němců konat u nás provokativně některý ze svých dalších sjezdů,
  4. požadovat, aby už nikdy nebyly realizovány tzv. „turistické vyjížďky“ našich ministrů, či jiných představitelů do Německa, kde pod rouškou „soukromí“ zrazují české národní zájmy.

Zákony proti rozvracení našeho státu jsou platné pro všechny naše občany.

 

Rozhovor vyšel na Sputniku

 


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil