Snaha o zničení historické paměti našeho národa

V úterý 26. 2. 2019 proběhlo v Praze 9. zasedání Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu. Jeho účastníci semkli své řady navzdory tomu, že se mainstreamová média a parlamentní politické strany – které rozhodně nemají v popisu práce ani ve svých programech obhajobu českých národních zájmů, ale naopak vehementně hájí zájmy cizích mocností v neprospěch naší země – rozhodly pošpinit a zničit tento největší nezávislý spolek, jehož hlavní činností je udržování národní paměti.

A přesně o to jde: zničit historickou paměť našeho národa! A k tomu je parlamentním politikům i médiím dobrá každá záminka. Jednou se nelíbí předseda, podruhé místopředseda, potřetí ocenění komunistického poslance atd. Je ale úplně jedno, jaký důvod se použije anebo co se vymyslí. Může to být totiž cokoliv.

Ani média, ani poslanci, ani senátoři prostě nechtějí brát v úvahu, že se jedná o největší spolek v naší zemi se 4 tisíci členy, kteří platí příspěvky, zdarma se angažují v pietních akcích, vzpomínkových večerech atd. – prostě udržují živé povědomí o naší historii. To je totiž přesně to, co je pro stávající politický establishment nežádoucí!

Ani média, ani poslanci, ani senátoři, kteří mají stále plnou pusu demokracie, nechtějí akceptovat, že si 4 tisíce členů ČSBS dobrovolně a demokraticky zvolili za svého předsedu člověka, který se establishmentu prostě nelíbí, nebo místopředsedu, který se také nelíbí. Nechtějí akceptovat ani to, že členové tohoto spolku odměnili vlastní medailí poslance, který byl řádně zvolen. Copak to proboha těm médiím a politikům není ani trochu trapné?!

V rámci EU mají veřejnoprávní nebo státní média určený úhel pohledu na politickou realitu. Jedná se o doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní pouze za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu evropského – jiným slovy z úhlu pohledu EU. A Evropská unie nemá zájem o zachování národních států, ani o zachování jejich pravdivé historické paměti. Německá kancléřka dokonce v únoru tohoto roku vyzývala k tomu, aby se národní parlamenty zemí EU samy zřekly samostatnosti svých zemí.

Popírání národní historické paměti a jejich nositelů není problém jenom naší země. Pokud by totiž – jako reakce na neoprávněný politický a mediální nátlak – bylo zvoleno nové vedení ČSBS a pokud by se i toto nové vedení snažilo o to, aby Český svaz bojovníků za svobodu i nadále udržoval pravdivou národní historickou paměť, pak by i proti němu byly vedeny podobné (ne -li horší) mediální i politické ataky. A naprostá většina členů ČSBS si je toho dobře vědoma.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / ANS předsedkyně

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil