Rezoluce konference o bezpečnosti „světové většiny“.

Usnesení na základě výsledků mezinárodní vědecké a praktické konference  „Hybridní bezpečnost „světové většiny“ konané dne 17. února 2024. Po vyslechnutí a projednání zpráv účastníků konference ze 13 zemí (Rakousko, Indie, Indonésie, Írán, Jemen, Libanon, Palestina, Rusko, Saúdská Arábie, Sýrie, Finsko, Jižní Afrika a Česká republika, kterou zastupovala Vladimíra Vítová) byla přijata tato rezoluce: 

 1. Odsuzujeme jakékoli projevy diskriminace z rasových, náboženských nebo etnických důvodů.
 2. Odsuzujeme dvojí metr týkající se zločinů proti lidskosti.
 3. Odsuzujeme vojenskou agresi proti Palestině a genocidu palestinského lidu. Požadujeme okamžité příměří, stažení všech izraelských ozbrojených sil a ukončení obléhání Gazy. Vyzýváme k propuštění všech palestinských politických vězňů z izraelských věznic a k odpovědnosti izraelského vedení.
 4. Odsuzujeme válečné zločiny izraelské armády na libanonském území.
 5. Odsuzujeme okupaci suverénního území Sýrie a požadujeme okamžité stažení okupačních sil Turecka a Spojených států z území Sýrie a Iráku.
 6. Odsuzujeme neopodstatněné raketové útoky Spojených států a Velké Británie na suverénní území Jemenu.
 7. Odsuzujeme genocidu ruského obyvatelstva na Ukrajině a etnické čistky Arménů v Republice Náhorní Karabach.
 8. Vyjadřujeme naši solidaritu s národy Palestiny, Donbasu, Sýrie, Jemenu, Náhorního Karabachu.
 9. Odsuzujeme jakékoli zasahování do vnitřních záležitostí suverénních zemí ze strany Spojených států a jejich spojenců. Za nezákonné považujeme všechny jednostranné sankce a zabavení majetku suverénních států přijaté v rozporu s mezinárodním právem.
 10. Odsuzujeme pobuřující politiku Spojených států v zemích Eurasie a Afriky a vyvolávání občanských a mezietnických konfliktů.
 11. Odsuzujeme politiku Spojených států a západních zemí lákat kvalifikované specialisty. Odsuzujeme také využívání cílených migračních toků z Asie a Afriky do evropských zemí jako nástroje hybridní války ke zničení identity evropských národů.
 12. Odsuzujeme přeměnu mezinárodních sportovních organizací (FIFA, UEFA, WADA, MOV atd.) na nástroje politického tlaku na suverénní země. Domníváme se, že sídla těchto organizací, které se nacházejí v USA a západní Evropě, je potřeba přesunout na euroasijský a africký kontinent.
 13. Podporujeme Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí/mezinárodních vztahů zemí BRICS přijaté v Kapském Městě v Jihoafrické republice dne 1. června 2023 jako plán pro sblížení světové většiny. Podporujeme také myšlenku posílení a solidarity světové většiny (Euro-Asie, Afrika, Latinská Amerika). Stojíme za budováním spravedlivého, rovného a multipolárního světového řádu.
 14. Vyzýváme země mezinárodní většiny, aby se spojily ve jménu míru, stability a bezpečnosti.
 15. Navrhujeme vytvořit mezinárodní Centrum přátelství a solidarity světové většiny a regionální centra pro poskytování právní podpory zemím bojujícím proti anglo-americkému diktátu.

 

Mezi předními řečníky byli:

Mohammad Marandi, americký íránský akademik a politický analytik, „Osa odporu a kolaps hegemonie USA v západní Asii“ (zástupce Íránu)

Stepanyan Araik Oganesovich, Prezident Akademie geopolitických problémů, kandidát filozofických věd, „Využití mezinárodních nepolitických organizací jako nástroje k dosažení geopolitických cílů USA“ (zástupce Ruska)

Mohammed Quibaiban, Generálmajor R.S.A.F (Královské saúdské letectvo), Magistr strategických studií národní obrany, doktor strategických studií. „Západ jako zdroj hrozby globální krize“ (zástupce Saúdské Arábie)

Feroze Mithiborwala, Aktivní veřejný činitel, bojovník za svobody lidstva a proti globálnímu imperialismu a sionismu. „Jak vznik BRICS PLUS a dalších regionálních politických, ekonomických a nábožensko-duchovních kulturních aliancí vede k rychle vznikajícímu multipolárnímu světu suverénních národů a úpadku západní imperialistické sionistické hegemonie řízené USA, Izraelem, Velkou Británií, Francií a Německem.“ (zástupce Indie)

Dr. Hussein Aldeek, politický analytik, O situaci v palestinské autonomii a Gaze, (zástupce Palestiny)

Ahmad Hadž Alí, Analytik, mezinárodní novinář, odborník na otázky Blízkého východu, bývalý sloupkař panarabské publikace Al Mayadeen. Kybernetická válka a globální hrozba (zástupce Libanonu)

Dr. Mohamed Shahid Mathee, vedoucí lektor na katedře religionistiky na Univerzitě v Johannesburgu, „Náboženský imperativ hybridní bezpečnosti“ (zástupce Jihoafrické republiky)

Muhammad Ma’ruf, Doktor filozofie, myslitel a spisovatel zabývající se geofilozofií, geopolitikou, geostrategií, otázkami bezpečnosti a obrany. Ředitel Global Thinkers Institute (GTI). Přednáší sociologii, filozofie a náboženství na Paramadina University v Jakartě. Asie a Afrika proti západní hegemonii (zástupce Indonésie)

Fahmi Al-Youssoufi, Náměstek ministra informací, Úloha Jemenu v BRICS (zástupce Jemenu)

Ali Hindi, Veřejná osoba, „Hrozba kybernetických útoků pro africké rozvojové ekonomiky“ (zástupce Etiopie)

Tarek Al-Ahmed, Člen politbyra Syrské sociálně-nacionalistické strany

Vladimira Vítová, Doktorka věd, předsedkyně Českého mírového fóra a politické strany Aliance národních sil. „Hybridní hrozby pro Českou republiku ze strany EU a USA“ (zástupce České republiky)

Patrick Poppel, Zástupce Centra geostrategických studií v Bělehradě a geopolitický analytik ve Vídni, „Analýza vlivu Spojených států na společnost ve východní Evropě“ (zástupce Rakouska)

Ano Turtiainen, Zakladatel a vůdce strany Moc patří lidu, „Vliv Západu na finské volby“ (zástupce Finska)

Andžej Borisovič Sapegin, Vedoucí ruského zastoupení mezinárodní poradenské společnosti Anyway Law, magistr soukromého práva, partner Ruského exportního centra. „Mezinárodněprávní aspekty zmrazení zahraničních aktiv Ruska“ (zástupce Ruska)

 

 

ZDROJ ZDE: https://akademiagp.ru/index.php?route=product/product&product_id=460

a ZDE: https://aliancenarodnichsil.cz/vladimira-vitova-na-mezinarodni-konferenci-o-svetove-bezpecnosti/

a ZDE: https://countercurrents.org/2024/02/international-scientific-and-practical-conference-hybrid-security-of-the-world-majority/

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS