Prohlášení ANS k výzvě podnikatelských odborů

Podnikatelské odbory vyzývají české podnikatele a živnostníky, aby ignorovali vládní opatření úplně stejně, jako vláda ignoruje rozhodnutí soudu, a aby dne 3. 5. 2021 obnovili své podnikání.

Vzhledem k tomu, že politika Aliance národních sil se zaměřuje na obranu jednotlivých společenských vrstev a jako jednu z priorit své činnosti má obranu živnostníků a malých podnikatelů české provenience, připojujeme se k této

VÝZVĚ K OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI

Vláda ztratila svoji legitimitu, oporu ve společnosti i důvěryhodnost a její vnitrostátní i zahraniční politika přímo ohrožuje existenci a suverenitu národního státu tím, že brání rozvíjení svobodného podnikání. Považujeme výzvu Podnikatelských odborů za oprávněnou.

 

V Praze dne 2. 5. 2021

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
JUDr. Karel Hais, první místopředseda ANS

 

VÝZVA podnikatelských odborů – zde

 
 


  
  

Autor příspěvku: ans