Připomenutí bitvy u Stalingradu – Děkujeme našim Hrdinům!

80.výročí bitvy u Stalingradu.

Děkujeme Hrdinům! Nikdy nezapomeneme!

 

VŽDY SI TO BUDEME PAMATOVAT. NAVŽDY TO BUDE ZAPSÁNO V NAŠICH SRDCÍCH.
S VĚČNOU ÚCTOU.
S NOVOU NADĚJÍ.

Předsednictvo ANS
 

 
Vítězná bitva Rudé armády u Stalingradu, která trvala od 21. srpna 1942 do 2. února 1943, znamenala rozhodující zlom ve druhé světové válce. Pro nacistické Německo to znamenalo definitivní zhroucení mýtu o „nepřekonatelném Wehrmachtu“.
Kdyby nebylo vítězství Rudé armády nad fašistickými zeměmi a jejich „vazaly“, nebyl by později už nikdy žádný Československý stát. Nebyli bychom tu více ani my! Rudá armáda tehdy, v rámci Velké vlastenecké války, hrdinně bojovala nejen za svou vlastní existenci, ale také za naši existenci. Za nás, za životy lidí z Československa.

Proč jen máme dnes neblahý pocit, že Ruská federace je v současnosti znovu nucena bojovat za svou existenci???!! A že tím nyní, stejně tak jako kdysi, bojuje i za nás? Třebaže náš stát (rozumějme: současná Vláda ČR) dnes stojí, stejně tak jako v období Protektorátu Čechy a Morava, znovu na té „nesprávné straně“… (!) Proč se nám jen zdá, že nás naši novodobí „místodržící“ a „loutky ze Západu“ opět chtějí zatáhnout do války proti našim slovanským bratřím?!! Nebo to není jen zdání??!!!

Stalingrad představoval zásadní a rozhodující zlom v celé druhé světové válce.
Byl to dlouhý a krutý boj. Agresivním nepřítelem vynucený střet s obrovskými ztrátami. Avšak byl to hrdinný a obranný boj sovětského lidu za svou vlastní (a nejenom za svou) životní existenci.

„Ruská duše, která by se rozdělila o poslední krajíc chleba, musela obětovat ve 2. světové válce, při pomoci celému světu, mnoho svých hrdinných lidí. Tolik statečných hrdinů tenkrát položilo své životy za mír pro nás, budoucí generace, a za vítězství nad fašismem! 

A nakonec svým slovanským srdcem v boji za Dobro ona ruská duše spravedlivě zvítězila. Duší a srdcem zvítězil Sovětský svaz nad fašistickým zlem!

Marek Adam, 1. místopředseda ANS 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS