PLATFORMA ZA VYSTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z EU A NATO

My, níže podepsaní zástupci politických stran, hnutí a spolků, jsme přistoupili k vytvoření názorové platformy s názvem „Za vystoupení České republiky z EU a NATO“.

Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli tento krok učinit je, že (ne)členství České republiky v EU a NATO je naprosto klíčové pro naši budoucnost a znovuobnovení suverenity. Signatáři platformy, i přes rozdílné programové body v dalších oblastech, se shodují v zásadní věci, a tím je požadavek na vystoupení naší země z těchto nadnárodních organizací.

Pokud má být Česká republika zemí, která bude opět plně suverénní a bude rozhodovat pouze sama o sobě, musí mít statut neutrální země, bez politické závislosti na světových mocnostech. To však znamená i politickou změnu v naší zemi a především, sjednocení všech politických i společenských sil.

Věříme, že vznik platformy bude impulsem pro zapojení všech vlastenců, kterým, bez rozdílu stranického dresu, záleží především na naší zemi: svobodné a suverénní České republice.

 

Praha 26. 7. 2023

 

Aliance národních sil                              

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

 

Dělnická strana sociální spravedlnosti  

Mgr. Tomáš Vandas, předseda

 

Hnutí PES                                               

Mgr. Jiří Janeček, předseda

 

Holešovská výzva                                   

Slávek Popelka

 

Národní demokracie                               

Adam Benjamin Bartoš, předseda

 

Občanské hnutí                                      

Pavel Krejčí, předseda

 

Občan v odporu                                      

Rostislav Kubíček

 

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa

PhDr. Miroslav Sládek, předseda

 

Spolek věřitelů a přátel práva

Zbyněk Prousek, předseda

 

SVOBODNÁ MORAVA z.s.

Josef Bartošek, předseda

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS