PLATFORMA ZA VYSTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z EU A NATO

My, níže podepsaní zástupci politických stran, hnutí a spolků, jsme přistoupili k vytvoření názorové platformy s názvem „Za vystoupení České republiky z EU a NATO“.

Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli tento krok učinit je, že (ne)členství České republiky v EU a NATO je naprosto klíčové pro naši budoucnost a znovuobnovení suverenity. Signatáři platformy, i přes rozdílné programové body v dalších oblastech, se shodují v zásadní věci, a tím je požadavek na vystoupení naší země z těchto nadnárodních organizací.

Pokud má být Česká republika zemí, která bude opět plně suverénní a bude rozhodovat pouze sama o sobě, musí mít statut neutrální země, bez politické závislosti na světových mocnostech. To však znamená i politickou změnu v naší zemi a především, sjednocení všech politických i společenských sil.

Věříme, že vznik platformy bude impulsem pro zapojení všech vlastenců, kterým, bez rozdílu stranického dresu, záleží především na naší zemi: svobodné a suverénní České republice.

 

Praha 31. 5. 2023

 

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL, politická strana                            

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

 

DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI, politická strana 

Mgr. Tomáš Vandas, předseda

 

NÁRODNÍ DEMOKRACIE, politická strana                               

Adam Benjamin Bartoš, předseda

 

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU  – REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA, politická strana

PhDr. Miroslav Sládek, předseda

 

ROZUMNÍ, politická strana

Mgr. Petr Hannig, předseda

 

BEZPEČNÉ ULICE, politická strana

Hana Pavlíčková, předsedkyně

 

HNUTÍ PES, politická strana                                               

Jiří Janeček, předseda

 

ČISTÝ KRAJ, politická strana

Milan Poláček, předseda

 

Národní mládež, z.s.

RNDr. Jan Sedláček, předseda

 

Spojené Síly, z.s.

Martin Prokop, předseda

 

Spolek věřitelů a přátel práva, z.s.

Zbyněk Prousek, předseda

 

Aliance kulatého stolu, z.s.

Michal Oliva, předseda

 

Holešovská výzva, politická iniciativa                                  

Slávek Popelka

 

Občan v odporu, politická iniciativa                                      

Rostislav Kubíček

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS