Očkování a autismus

Zkušenosti s očkováním dětí a mladistvých

 

Covid-19, který opanoval a opanuje téměř veškerý mediální prostor, začínají vytlačovat slova očkování a vakcína, jež před rokem 2020 nevzbuzovaly větší pozornost, i když samozřejmě zde probíhalo a probíhá plošné očkování dětí a mladistvých. A z této roviny můžeme čerpat své dlouhodobé zkušenosti z potírání nebezpečných přenosných nemocí a z poznatků o bezpečnosti vakcín.

Rozruch ve veřejnosti způsobila v roce 1998 studie britského lékaře Andrewa Wakefielda, která poukázala na spojitost s výskytem střevních zánětů a poruchami autistického spektra s předcházejícím očkováním kombinovanou MMR vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. (Celý příběh můžete zhlédnout na webové stránce kanal 22 – video VAXXED.) Výsledky studie byly smeteny se stolu a problematiku zabetonovalo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) prohlášením, že nebyla prokázána spojitost mezi očkováním a autismem. A tento boj mezi farmaceutickými společnostmi, kontrolními úřady, oficiálními stanovisky s podporou médií a vědci, lékaři, rodiči postižených dětí, kteří se chtějí dopátrat pravdy, trvá už přes dvacet let.

Častá charakteristika i u spolků, které se zabývají pomocí rodičů dětí s poruchou autistického spektra: Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Vznik autistické poruchy je vrozený – podmíněn geneticky (příznivou či nepříznivou kombinací 12-15 genů) či metabolickou vadou. Příčinou jsme vlastně my – genetičtí přenašeči. Výjimečně můžeme najít komplexnější a logičtější informace o vzniku této poruchy. Na webové stránce Dobrý skutek jsem našla velmi kvalitní článek lékaře Russella L. Blaylocka, M.D., který je ke stažení v podobě PDF, odkaz na konci článku.

Na problematice autismu a očkování, jako jednoho ze spouštěčů této poruchy, jsem chtěla poukázat na skutečnost, jak se velmi těžko prosazují nové přístupy k řešení a k předcházení nežádoucích účinků očkování (viz. článek R. L. Blaylocka).

U očkování dětí je opomíjena skutečnost, že u dítěte do věku sedmi let dochází k nejbouřlivějšímu vývoji jeho mozku. Po narození nastává prudký rozvoj synapsí, které se v průběhu vývojových fází v raném dětství, ale i v pubertě strukturují, některé odstraňují, nazývají to prořezávání. Tento proces je snadno narušitelný množstvím toxinů, jako je např. rtuť a hliník. Paní MUDr. Ludmila Eleková, léta se zabývající osvětou v oblasti očkování, doporučuje změnu očkovacího kalendáře dětí a používání samostatných vakcín pro jednotlivá onemocnění. Už tento postup by mohl významně snížit počet výskytu poruch autistického spektra. Byla jsem šokována, když mi má dcera řekla, že má vnučka bude očkována hexavakcínou. Tohle mi nepřipadá normální, aby dítě muselo najednou zpracovat nápor vakcíny se šesti nemocemi.

Nemyslím si, že iniciativu bychom mohli očekávat od firem vyrábějících vakcíny nebo od ministerstva zdravotnictví. Dnes vidíme probíhající postupy při rozjezdu velkoplošné vakcinace, která je dobrovolná, ale s lákajícími výhodami pro očkované, bude omezovat naše lidská práva, a která ani nerespektuje zdravotní hlediska, ani zdravý lidský rozum.

Ale vraťme se k očkování dětí. Většinovou společností jsou slovně napadáni rodiče, kteří odmítají naočkovat své dítě. A v tom na ně útočí i stát v podstatě nesmyslným zákonem o pobytu dětí ve škole v přírodě a o podmínkách vstupu do předškolního zařízení. Nechápu, proč až takový křik, když naočkované děti mají přeci imunitu. A jsem toho názoru, že je dobré, když ve společnosti je například 5% neočkovaných. A těchto například 5% je v podstatě pojistkou společnosti, protože zde máme kontrolní skupinu, která může být využita ke srovnávacím studiím, jež mohou být ukazatelem, zda se ubíráme tím žádoucím směrem.

Pokud bychom tedy chtěli navrhnout změnu očkovacího kalendáře dětí a používat vakcínu jen proti jedné nemoci, k tomu je třeba si vytvořit podmínky, abychom si mohli o tom rozhodovat sami. Takové kroky můžeme uskutečnit jen v suverénním samostatném státě, protože se nedomnívám, že by z toho Evropská unie byla nadšena. Ta spolupracuje s nadnárodními korporacemi a má už vypracované své vlastní plány do budoucnosti.

Jana Šnyrchová

 

Zdroj:
Odborný článek vztahující se k této problematice, se souhlasem autora přeložila MUDr. Ludmila ElekováRussell L. Blaylock, M.D.: Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra. Nebezpečí excesivního očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD)

 
Ke stažení – ZDE [pdf, 197kB]

 


 
 
 

Autor příspěvku: ans