Mnoho slov o globalizaci

V posledních letech se rozpoutal boj o prosazení globalizačních procesů nebo jejich odmítnutí. Čím více se jednotlivé skupiny – zastávající jeden či druhý proud – do tohoto boje zapojují s vervou a bytostným nadšením, tím více do problému vnáší zmatek. Pokusím se názory roztřídit a tím uklidnit situaci. Upozornit, kdo do jaké skupiny patří a proč.

Globalizační tendence provází lidstvo od jeho stvoření. Silnější skupina lidí „požírá“ slabší a tak to jde pořád dokola. Globalizace je jev objektivní, přímo závislý na lidském poznání, technickém rozvoji, všeobecné vzdělanosti, rozvoji komunikačních technologií, turismu a kulturní výměně -propojenosti.

Tedy nic nového pod sluncem. Problém začíná v realizaci myšlenek. Jeden proud realizuje globalizaci pomocí staré metody, tedy zničení protivníka, obsazení jeho území, materiálního a přírodního bohatství. Příslušníky poraženého soka, kteří zbyli, jednak donutí kolaborovat s vítězem a zbytek geneticky přečíslit. Obě skupiny zařadit do kategorie otroků. Zničit jejich státní a společenské uspořádání tedy zničit suverenitu národního, státního útvaru. Především zničit jeho intelektuální vrstvu, přetvořit dějiny, zničit jeho jazyk, kulturu a převychovat jeho děti – další generaci. Tato metoda je vedena výhradně ziskuchtivostí vedoucí svity vítězů, bez ohledu na to, jaký užitek z takového vítězství má jeho vlastní populace, která se pozvolna též stává otrokem ve vlastním politickém uspořádání.

Druhý proud usiluje též o globalizaci, ale jeho podstatou je jiný přístup k okolním národům a etnickým skupinám. Neusiluje o zničení suverénních národních celků, nesnaží se o genetické přečíslování původního obyvatelstva a dbá na to, aby se jeho ekonomické i společenské postavení stalo pokud možno rovnoměrně rovnocenné. Nerozděluje na prominentní skupinu a skupinu otroků. Skupinu extrémně bohatou a extrémně chudou. Motivací tohoto proudu je obchodování bez hranic a omezení. Urychlit rozvoj společnosti díky přijímání prvků z jednotlivých kultur a společenských uspořádání, které jsou progresivní a životaschopné.

Čtenáři sami mohou posoudit, v jakém globalizačním proudu se v současné době nacházíme.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Miroslav. Piterka
8. 12. 2019 8:10

Hodně slušně napsáno , kdo chce najde si souvislosti. Byl bych ostřejší a zase by mne zablokovali hrdinsky..