Komentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 2.1.2020

Téma:

  1. Rekapitulace roku 2019 – co znamenal pro naši zemi a její suverenitu po stránce vnitropolitické a zahraničně politické,
  2. Plány a koncepty ANS pro rok 2020.

 

Hosté:

  • PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
  • JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 

 

 

Záznam pořadu na YouTube – ZDE:
 

Pořad na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil