Banánovou revolucí to začalo a také skončilo – stali jsme se banánovou republikou.

Byl konec osmdesátých let minulého století. Společnost žila v očekávání dalšího vývoje a s nadějí vzhlížela příští události v Evropě a v Sovětském svazu. Praha byla plná trabantů a uprchlíků z NDR. Státní orgány byly umrtveny a státostrana zasedala a řešila nepodstatné věci, jako např. parametry příštího pětiletého plánu apod. V myslích lidí se ozývala traumata minulých let a do popředí se dostávaly triviální problémy, jako byly nedostatečné dodávky hygienických papírových prostředků a nedostatek tropického ovoce. Zvláště pak podpultových banánů . Ty se staly symbolem krize. Banánovou revolucí to začalo a také skončilo.

Stali jsme se banánovou republikou. Byli jsme zařazeni do rozvojových států, protože orgány státu nekontrolují naší ekonomiku, což je hlavním ukazatelem pro zařazení země do tohoto úctyhodného klubu. Místo toho, aby to naši politickou representaci vyděsilo, tak mnozí z ní stroze konstatovali, že situace bude pro nás příznivější, protože nám budou zahraniční banky půjčovat levněji.

Naše ekonomická situace se prý zlepšila a my si ani nevšimli, že se odvíjí od zadlužení státu a občanů, že jsme ztratili průmysl a zemědělství, rozdali nerostné bohatství a stali se smetištěm Evropy.

Naproti tomu si můžeme vybrat své pohlaví, tančíme na ulicích a posloucháme šílenou hudbu, které nerozumíme, nelíbí se nám, ale jsme světoví. Ve školách se učíme, jakému bludu jsme věřili: že jsme existovali a existujeme a jak je naprosto scestné si myslet, že máme nadále existovat. Jsme přece Evropané a světoběžníci. Jakýpak slovanský národ, vždyť všichni pocházíme z Afriky a kultivovali nás Keltové.

Z tohoto důvodu je nezbytné, abychom naše bratry a předky v co největším množství přijali mezi nás a pod vedením Keltů se nechali zkultivovat. Žádné slovanské náboženství a tradice. To by se rovnalo zradě, nevděčnosti a terorismu.

Dere se napovrch otázka, co s tím. Ve stínu blížících se voleb do Evropského parlamentu nezbývá nic jiného než prosadit:

  1. VYSTOUPENÍ Z NATO. Jedině tehdy bude zajištěna naše bezpečnost, uchován mír a ČR přestane být zatahována do cizích agresivních válek, se všemi z toho plynoucími důsledky. Je nezbytné vystoupit z NATO a být neutrálním státem s bezpečnostními zárukami velmocí.
  2. VYSTOUPENÍ Z EU. Jedině tehdy zabráníme snahám o likvidaci českého státu a bude zastavena islamizace ČR, která je organizována vedením EU. Je nezbytné vystoupit z EU, přestat být kolonií a získat opět samostatnost.
  3. ZESTÁTNĚNÍ STRATEGICKÝCH ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Jedině tehdy dojde k opětnému ekonomickému postavení ČR na nohy. Je nezbytné realizovat program ekonomické obnovy a zásadně upřednostňovat české národní zájmy, obnovit trvalou státní kontrolu klíčového průmyslu a přírodních zdrojů, podporovat potravinovou soběstačnost, vznik družstev a podniků se zaměstnaneckými akciemi, budovat sociální stát a mezig eneračn í solidaritu.

 

Prostě a stručně, zvolit alternativu Aliance národních sil. K tomu, aby se ANS stala skutečnou národní aliancí, je nezbytné, aby se přidali občané a abychom přestali být rozdrobenou většinou a stali se skutečnou silou. Banánová revoluce a banánová republika musí skončit. Už žádná ukradená revoluce, mějme vývoj pod naší kontrolou.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře