Řezník padl, zapomeňte!

Říká se, že politika je špinavé řemeslo. Já si myslím, že jde politiku dělat relativně čistě a poctivě. Jen je nutné, abychom byli schopni odolat pokušení, která nám nabízí spolupráce se zločinci a gaunery. Je to mnohdy velice těžké, protože uvedení často vydírají, zastrašují a někdy dokonce přikročí k násilí a vraždám. Je nutné se obrnit trpělivostí a nebojácností. Vždy je nutné mít na paměti, o co jde, a že jde o společnost a ve hře je identita národa a svrchovanost státu. Tedy, jde o budoucnost další generace – našich dětí.

Ve stínu probíhajících politických procesů, které momentálně prožíváme, si uvědomuji, že mnohé skandály (koronavirus, pád Prymuly atd.) jsou pouhými manévry na pomyslné šachovnici politických her. Uvědomil jsem si, že je nutné vědět, kdo, co, kde a kdo budeme mít z případného výsledku prospěch.

Někdy trvá celá léta než odhalíme škůdce ve společnosti. Řeknete si, že tento přístup je základní postup kriminalisty při řešení trestného činu. Možná namítnete, že politika není kriminální čin. Ale právě takové pochyby by nás svedly na scestí. Politika je činnost jako každá jiná. Pokud se dělá na pozadí kriminálního prostředí a pomocí způsobů, které používá zločinecká galerka, tak se jedná o kriminální jednání, bez ohledu na to, jestli je prováděna ve zločinném spolčení či nikoliv. Dokonce bych si troufl tvrdit, že se jedná o nejvážnější zločin, protože ohrožuje celou společnost.

Proč jsem se rozhodl napsat tento článek? Protože chci upozornit na to, že se nacházíme v období páchání zločinného jednání skupinou politiků, které zařazujeme pod pojem „hlubinný stát“. Politici, které vynesla tato lobby do funkcí a jsou pod jejími křídly, nám zde vládnou již několik desetiletí. Tito rozehrávají nekonečné množství klamných příběhů a provokací, aby zakryli svůj nejhlavnější zájem a cíl. Udržet se u moci! K tomu bezesporu patří migrace, koronavirus, pád „řezníka“ Prymuly (jak ho otevřeně nazval president Zeman, při jmenování do funkce ministra zdravotnictví).

Na tomto příkladu je jasně vidět, kdo takového člověka uvádí do funkce. Za jakým účelem. Co je skryto pod tímto úkonem. Jednoznačně důvod uvedení R. Prymuly do ministerské funkce souvisí s dlouhodobým plánem vyhubit (nahradit) původní obyvatelstvo jiným etnikem. Tedy jde o vyhubení Čechů, kteří zde na historickém území žijí již přes tisíc let. Je to odvěký cíl národů západně a jižně od našich hranic.

Jsme v situaci, kdy čelíme kriminálnímu jednání – napadení zločinci – a máme právo se bránit.

Nenechme se ošálit výše uvedeným rčením: Řezník padl, zapomeňte!, protože jde jen o zakrývací manévr. Jde nám o existenci a o tu stojí bojovat.

 

JUDr. Karel Hais, I. místopředseda Aliance národních sil.

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil