HVĚZDA vs. NACISTICKÝ KŘÍŽ v Jizerských horách, rozhledna Štěpánka dne 19. 9. 2021

Na vrchu Hvězda pod rozhlednou Štěpánka u Kořenova v Jizerských horách proběhla v neděli 19. září 2021 od 11 hod pietní akce ke „Dni obětí nacismu a fašismu“ a zároveň veřejné setkání odpůrců k nelegálně umístěnému nacistickému kříži na tomto místě.

Výsledkem setkání bylo schválení znění dopisu předsedovi vlády ČR s žádostí o trvalé odstranění tohoto kříže a dále podepsána petice adresována na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a Vládu ČR, aby nepřipustily konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na našem území. Dalším výstupem z tohoto setkání bylo podepsání petice, kterou připravili naši němečtí přátelé, adresované zastupitelům a starostovi obce Kořenov za účelem odstranění kamenného kříže na vrchu Hvězda. Veřejné projevy a celá událost je zdokumentována v tomto videu
Za Alianci národních sil svůj projev přednesl Ivo Novák, předseda Krajského klubu Ústí nad Labem. Otiskujeme zde celé znění jeho příspěvku.


 

Příchovická Hvězda pod Henleinovým křížem

V poslední době jsme svědky přepisování dějin, a děje se tak zhruba každých 50 až 100 let. Jedná se o klasický a průhledný proces chronologické priority řízení, který je uplatňován zejména na naši mládež a mladší generace.

Po české krajině se začínají s fanatickým nasazením objevovat pomníky, památníky, obnovené hřbitovy a předměty glorifikující německý vliv nad naším územím a nad českým národem. Po nás Češích je bez možnosti vlastního názoru vyžadována tolerance, nebo dokonce obdiv nad takovými stavbami. Mezitím u nás mizí naše české a ruské památníky a památníky vítězství nad hitlerovským Německem a kšeftařů 2. sv. Mizí naše pamětní desky z domů a staveb po celé ČR. Mizí i naše hraniční kameny po celém obvodu našich hranic. Mizí sochy Českého lva.

Sprostá asymetrie těchto procesů začíná zvedat ze židle kde koho a my vlastenci jsme na nohách už několik let. Samozvané historiky, neziskovky a jiné skupiny, které přepisují naše dějiny, musíme zastavit.

Je ale nutné zachovat rovný dialog s okolními státy.

Český národ vždy překonal všechno, před co byl postaven a vždy ze všeho vyšel nakonec jako vítěz. Na rozdíl od většiny zemí západní Evropy jsme pravou historickou zemí a naše česká kultura a její lid s dalekosáhlou tradicí ukazuje vždy celému světu mírumilovnost a toleranci k ostatním.

Často je naše tolerance za hranicí našich vlastních zájmů a Češi se nikdy a nikde, neroztahovali, tak jak je to nepřehlédnutelně vidět v podobě některých států na našem území.

Prostý lid, ať už je z Německa nebo Čech není za to, co se teď děje obecně vinen, není to v okruhu jeho poznání. Nikdy nebudeme žádný národ obviňovat za jejich kulturu nebo sebeurčení. Za to mohou jednotlivé vlády, zištné sebranky podvodníků, neziskovky a často i hloupí neinformovaní lidé. Hlavní odpovědnost nesou vlády zemí, které jednak tyto věci organizují a na straně druhé ty, které to umožňují.

Otázka na tyto vlády zní: Má toto pozměňování nebo rovnou mazání dějin stejnou kulturní úroveň a toleranci jako chování celého českého národa vůči ostatním? Neporušujete, vy mocipáni náhodou mezinárodní úmluvy proti lidskosti proti českému národu?

Kam až to necháte zajít?

Budou zase české rodiny vodit děti do německých škol a budeme se učit jenom německy a do 12 počítat, tak jak to projekt Hitler a korporátní fašisti 2. sv. nadiktovali českým dětem?

Musíme se naučit rozpoznávat nové způsoby západních oligarchů ve vedení hybridních válek a procesů, které jsou pro uspěchané a upracované lidi, nejen v české kolonii naprosto neviditelné. Takové věci musíme pro svoji záchranu odhalit a zastavit.

Slovo hybridní je v našem slovníku potřeba nahradit slovem zákeřné. Zhoubné hybridní procesy musí být postaveny mimo zákon. Hybridní válka, overtonova okna a další ohavnosti musí být světovou spoluprací lidstva co nejrychleji pojmenována a postavena mimo zákon na úroveň chemických a biologických zbraní. Cizinci nám tady financují, zajišťují a jednoznačně pracují na odstraňování naší historie a instalaci té své. Například v Příchovicích na Hvězdě instalovaný Kříž třetí říše zde postavil Henlein, ten prvotřídní fašista 3. říše a vrah českého národa. Nelidská zrůda, která má stále kupodivu dodnes čestné občanství Liberce a Karlových Varů. Zrůdě, které na její počest, byl zde znovu postaven kříž oslavující 3. říši, která zničila český národ.

Starostové těchto obcí a zástupci českého státu, zdá se zaspali, nebo co je také možné, a horší, jsou kolaboranty cizí moci. Kde se nachází ta jejich kulturní kvalita, která by vedla k rovnováze porozumění mezi sousedními národy?

Opět je spokojenost německého národa více, než toho českého? Nepřipomíná to náhodou předvečer 2. sv.?

Myslím, že 2x to už stačilo a u nás v Čechách platí pravidlo 2x a dost! Tak ho uplatněme a nedovolme, aby se to opakovalo potřetí.

Na našem území je vidět velká nerovnováha v budování historického porozumění s Německem.

Máme plné právo odstranit německý válečný kříž tady, stejně jako nám byl v Praze odstraněn fašisty Ivan Stěpanovič Koněv, který pro český národ opravdu něco znamená.

Jsme tady na Hvězdě a měla by tu být spíše hvězda než kříž. Místo se jmenuje Hvězda a to uznají přeci i Němci, bylo by to neutrální.

Nechápu, proč bych jako Čech měl uctívat památku našich vrahů. Chápu to ale lidsky – i německý voják byl vmanévrován do nesmyslu jménem válka a chápu jejich oběti. Jejich hřbitov budu respektovat, ale nikdy na něj nepůjdu. Naši předkové jsou a vždy budou pro nás mnohem více než invaze vrahů českého národa. Nechápu, proč si má český národ znovu připomínat hrůzy německé armády na našem území. Nechápu, proč má kříž fašistického Německa znovu strašit český národ. Pokojný stav byl, kdy kříž ležel v údolí 76 let a nyní začínají probíhat revize 3. říše ve velkém a český člověk se má znovu obávat, jestli je tady pro něj místo?

Sudetoněmecký landsmanšaft založili bývalí esesáci a pokřivení pokračovatelé stále pracují a oživují odkaz General plan OST, ať si to uvědomují nebo ne.

Všude je samý semitismus a holokaust ale do Slovanů se západ a semité západu mohu navážet a mohou znovu a znovu lézt do slovanské kotliny? To je ta kulturní hodnota západu, kterou nám stále vnucují jako vzor? Zase máme být podle nich untermensch? Slovanské oběti 2. sv., kterých bylo mnohonásobně více, mají řízeně upadnout v zapomnění?

Jakým právem?

Máme stejné právo postavit v Německu českého lva, aby vyvolával stejné otázky u Němců, jako u nás silou nově postavené, nebo s velkou slávou obnovené německé nebo románské pomníky?

Kolik ještě takových pomníků a překrucování dějin uneseme, než nám dojde, že znovu probíhá germanizace a romanizace našeho národa a snaha učinit náš národ bezvýznamný?

Ivo Novák

Předseda ústeckého kraje Aliance národních sil


 
 

 

Pozvánka na setkání ZDE.
Dopis předsedovi vlády ČR s žádostí o odstranění nacistického kříže ZDE.
Petice proti konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na našem území ZDE.
Projev Ivo Nováka, předsedy Krajského klubu Aliance národních sil Ústí nad Labem ZDE.

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS