Husitský chorál

Husitský chorál je nenahraditelný, neboť jej husitští bojovníci tváří v tvář smrti naplnili svými emocemi – touhou po pravdě a odhodláním ji bránit. Tato situace se nedá vytvořit uměle. Husitský chorál byl pouze zpívaný, bez doprovodu hudebních nástrojů. Lidský hlas nejlépe dokáže vyjádřit zmíněné emoce. Ještě dnes, po 600 letech, tento zpěv rezonuje s lidmi, kteří se dokážou vžít do tehdejší situace. V dnešní západní civilizaci si převážně hrajeme na život, vytváříme jakýsi virtuální svět, který je také naplněn emocemi, ale tyto jsou uměle vyvolané, a proto nemají žádnou reálnou sílu. Je to jen hra, navíc plná manipulací, vytvářená a podporovaná masovými mediálními prostředky.

Zastupitelé města Tábor, kteří investovali statisíce korun českých do vytvoření hudebního díla na motivy husitského chorálu, si v lepším případě výše uvedené skutečnosti vůbec neuvědomují a je žalostný pohled na to, jak nerozumí tomu, co dělají a o čem rozhodují. V kontextu dnešní doby to měl být zřejmě pokus o napodobení husitského chorálu a o jeho nahrazení a vytěsnění z paměti lidí. V horším případě se jedná o projekt na zakázku a u konkrétních zastupitelů o vědomé zneužití pravomoci veřejného činitele s úmyslem přepsat skutečné dějiny národa. Ten pokus je naštěstí velmi naivní, postrádající znalosti o tom, jak funguje lidská psychika.

Z hudebního hlediska, husitský chorál má svoji originální melodii a tomu odpovídající latentní harmonii. Melodie s typickými rytmickými prvky je zde dominantní. Změnou melodie a rytmu dochází k vytvoření úplně jiné písně. Při poslechu zmíněného hudebního díla vytvořeného na zakázku si posluchač může všimnout, že harmonická koncepce skladby je úplně jiná než u původní husitské písně. Navíc harmonická stavba působí depresivně, podobně jako většina dnes nově vytvářené hudby. To je zcela neslučitelné s obsahem textu!!

Když to shrneme, tak zprznění husitského chorálu se zastupitelům města Tábor opravdu nepodařilo. Ani to není reálně možné. Jestliže nějaké dílo obsahuje skutečnou hodnotu, nevymyšlenou, ale opravdovou, která nebyla vytvořena uměle, ale vznikla spontánně, potom není možno tuto hodnotu nahradit. Dnešní západní civilizace, založená na liberalismu, zpochybňuje a relativizuje všechny hodnoty, hojně používá princip nápodoby a přeměny původního zdroje k vytváření fikcí a manipulací, často až k vytvoření úplně opačného významu. Celý dnešní svět je tímto zaplaven. Tato civilizace obtížně chápe, že existují skutečné hodnoty, které nelze zrušit a zpochybnit, protože jsou zakotveny mimo hmotu, nejsou hmotné. A co je nejhorší, nelze je ani koupit, ani prodat. To je pro někoho nepředstavitelné.

Rudolf Dvořák, učitel hudby

 
 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.