DOPIS SLOVENSKÉMU VELVYSLANCI – INFORMATIVNÍ JEDNÁNÍ O NĚMECKÝCH REPARACÍCH

J.E. p. Rastislav Káčer,

velvyslanec SR,

Pelléova 87/12, 160 00 Praha, Bubeneč

Praha 14. 6. 2021

 

Věc: Informativní jednání o německých reparacích

 

Vážený pane velvyslanče,

I. Obracíme se na Vás v záležitosti, která, jak jsme přesvědčeni, je v zájmu jak České republiky, tak i Slovenské republiky. O co konkrétně jde? O reparace, která nám Německo již od roku 1945, na základě rozhodnutí Pařížské reparační dohody, dluhuje. Dosud nám z povinné částky uhradilo necelých 0,5%. Povinnost Německa zaplatit nám reparace vznikla v době Československé republiky, jejíž součástí Slovensko tehdy bylo. Proto se domníváme, že SR má nárok na část reparací, které postupně, pevně doufáme, nám Německo dříve či později zaplatí. SRN nám dluhuje částku ve výši přibližně 360 miliard předválečných korun, která činila již v dřívější době desetinásobek této sumy, tedy 3 biliony 600 miliard korun. Vzhledem k současné hodnotě koruny, která je ještě nižší, než byla v době přepočtu, lze dospět odhadem k částce 6 – 10 bilionů korun. Víme, že výši reparací, které nám má SRN zaplatit, bude nutné odborníky přesně určit. Otázkou dále je výše úroků, které by měly navýšit německé reparační plnění.

ČR je nástupnickým státem České a Slovenské federativní republiky. Je proto naší povinností dát podnět SRN, která je nástupnickým státem tzv. Třetí říše, k zahájení jednání o reparacích. Víme, že celý proces, než vše dojde k finalizaci, bude delší. Podpora SR tomuto našemu úsilí by jistě byla k prospěchu věci. 

II. Kam až jsme v současnosti dospěli?

V prosinci 2020 jsme vytvořili petiční výbor. Schválili jsme petici „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum“ a týž měsíc jsme ji poslali panu premiérovi A. Babišovi. Rovněž jsme komunikovali na uvedená témata s MZV ČR. Jejich odpověď byla do určité míry shodná. Vycházela z toho, že v tzv. Česko-německou deklaraci (ČND) se obě strany zavázaly, že křivdy spáchané v minulosti na obou náleží minulosti, a že nebudou zatěžovat své vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti.

V odpovědi jsme uvedli, že naše právo na reparace se zakládá nejen na Pařížské reparační dohodě, ale také na principech mezinárodního práva, z nichž jeden výslovně zakotvuje povinnost agresora zaplatit své oběti škody, které jí agresí vznikly. A dále naše právo na reparace vyplývá i z veřejných prohlášení německých ústavních činitelů, první z nich byl kancléř W. Brandt, který počátkem 70. let minulého století uvedl, že Německo nám zaplatí reparace, jakmile bude sjednoceno. V tom smyslu se vyjádřil i H.-D. Genscher ještě v době sjednocování Německa. A dodnes, ač Německo je sjednocené více než 30 let, Německo nám reparace ani nezačalo platit.  A nadto jsme řadou faktů dokázali, jak Německo již dlouhodobě porušuje ČND, takže vzniká otázka její závaznosti pro nás. Prvotní problém je v rozporu Česko německé deklarace s Pařížskou reparační dohodou. Jde o mnohostrannou mezinárodní smlouvu, mezi jejichž signatáře patřily USA, Anglie, Francie, též Československá republika další. Zastáváme stanovisko, že ustanovení ČND, která jsou v rozporu s ustanoveními s Pařížskou reparační dohodou, jsou neplatná. Německo tehdy v Paříži nebylo zastoupeno, nemělo svou vládu. Jejím jménem jednaly a zavazovaly se vítězné spojenecké mocnosti.

Zatím nám na naše argumenty řádně neodpověděl ani pan premiér ČR, ani MZV ČR.

Peticí jsme se též obrátili na Petiční výbor Evropského parlamentu, kterýž nám sdělil, že jeho odpověď si vyžádá delší čas.

Napsali jsme na toto téma i paní A. Merkelové, kancléřce SRN. Odpověď jsme zatím též nedostali.

Obrátili jsme se i na některé slovenské subjekty s informací o našich požadavcích na zaplacení reparací Německem a uvedli jsme, že i slovenská strana bude mít z reparací značný užitek. Proto by se tyto subjekty měly v tomto směru angažovat. Zatím bez výsledku.

 

III. Reparace po Německu požadují i další státy, a to:

  1. Polsko, které požaduje po Německu zaplacení 850 miliard dolarů – https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecko-stale-celi-zadostem-o-reparace-za-svetovou-valku/r~4156c4b8ca4411e98776ac1f6b220ee8/
  2. Podle údajů, které jsme zjistili, Řecko vzneslo vůči Německu požadavek na zaplacení kolem 300 miliard euro . Nově se tématem staly i historické artefakty, které Němci za války z Řecka odvezli. Řeč je o přibližně osmi a půl tisících předmětech, jejichž prodej by v současnosti v aukčních síních mohl vynést až 1,3 bilionu eur, uvádí server Greek Reporter.

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecko-stale-celi-zadostem-o-reparace-za-svetovou-valku/r~4156c4b8ca4411e98776ac1f6b220ee8/

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/zaplatte-nam-biliony-za-2-svetovou-valku-vzkazuje-recko-nemecku-40356346 

     3. Nově se Německu komplikují i jednání s Namibií, kde, jak Němci sami uznali, se dopustili genocidy, při potlačování vzbouřených namibijských kmenů.

Článek „Hanebné. Namibijci považují německou nabídku kompenzace za genocidu za urážku“

31. května 2021

Svaz náčelníků namibijských kmenů Hererů a Namů odmítl návrh Německa na odškodnění za vraždění v této bývalé německé kolonii před více než 100 lety. Kmeny souhlasí pouze s tou částí dohody, v níž se události z počátku 20. století označují za genocidu, nikoli ale s výší nabízeného odškodnění. Berlín slíbil investovat do rozvoje Namibie v přepočtu 28 miliard korun.

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/namibie-kmeny-genocida-nemecko-urazka-kompenzace.A210531_135424_zahranicni_dtt

IV. Jsme si vědomi toho, že mezinárodněprávní subjektivitu nemáme. Vzhledem k tomu, že dojde, jak důvodně předpokládáme, pouze k informativnímu pohovoru, tuto subjektivitu ani nepotřebujeme. Byli bychom rádi, kdybyste nás mohl přijmout někdy v třetí dekádě června k pohovoru.

 

Děkujeme za pochopení. Těšíme se na přijetí Vámi pověřeným zaměstnancem ambasády Slovenské republiky.

 

Se srdečným pozdravem

 

JUDr. Ogňan Tuleškov, v.r.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

 

 

 

Dopis ke stažení ZDE

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS