Demokratické země by měly od Globálního paktu OSN odstoupit

Globální pakt OSN stanovuje, že „sdělovací prostředky, které systematicky propagují nesnášenlivost, xenofobii, rasismus a jiné formy diskriminace vůči migrantům“ by neměly být „financovány z veřejných zdrojů nebo dostávat materiální podporu“.

Takové totalitní chování ze strany OSN by mělo povzbudit více států, které si stále váží demokracie, aby od Globálního migračního paktu OSN ihned odstoupily.

 

Podrobnosti ZDE:
https://cs.gatestoneinstitute.org/13445/osn-dohodu-migraci

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.