Budoucnost našim dětem děláme nyní svými činy

Naši předkové žili dlouhá léta v Rakouském císařství a v Rakousko Uhersku, jako součást multikulturního společenství, kde samostatnost jednotlivých národů byla systematicky potlačována vládnoucím národem. Naši předkové (ČEŠI I SLOVÁCI) se snažili z tohoto prostředí dostat ven a osamostatnit se. Že dnes mluvíme a píšeme česky a slovensky vděčíme jejich vlastenectví, odhodlání se vzepřít a víru v sebe sama, jako národa. Když jeden národ žije na úkor druhého je to parazit. Dnes místo Rakousko Uherska máme EU. 

Naše budoucnost jsou naše děti a proto prosím uvědomujme si a ptejme se a dívejme se co se kolem nás děje. Myslím, že je čas na vlastenectví a zdravý selský rozum. Kdysi parazitovala Velká Británie v Indii. Byl to pro Brity zlatý důl, bylo nepředstavitelné, že by o Indii přišli. A přesto se Indie osamostatnila svojí osobní mírovou cestou. 

Velice si vážím lidí, kteří opravdu aktivně pracují pro náš národ. Viděl jsem část kázání pana Piťhy z katedrály sv. Víta a velice si cením tohoto činu, (důležitý den i prostory). Jsem rád, že se jeho jednání hrad zastal a podpořil ho. 

Za komunistické éry jsme se museli učit povinně ruštinu nyní se moje děti učí povinně bez práva svobodné volby angličtinu (jazyk starý nebo spíše nový přibližně 500 let.). 
Pojďme tvořit a pracovat pro naší vlast v českých a slovenských firmách. Nakupovat v českých a slovenských obchodech a podporovat naše zboží, naše služby naši kulturu. 
Podívejte se na stránkách obchodního rejstříku, které velké firmy jsou opravdu v našich rukách (a jejich zisky jsou určitě naše zisky). Je to neuvěřitelné co vše nám rozprodali naši vládní činitelé.

Jsem optimista a věřím v pozitivní budoucnost našich států Držav Česka a Slovenska, ale musíme ji pomoci činy.

 

Michal Ondrej, člen KK ANS Jižní Čechy

 


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil