Brno za mír – nechceme vojenské základny!

V pátek 23. června 2023 se v Brně na ulici Kobližná („u žárovek“) uskutečnilo setkání, kde občané vyjádřili touhu po míru a vyjádřili nesouhlas se smlouvou, která by umožnila vstup vojáků armády USA do naší vlasti a která by umožnila vojákům armády USA umístit na našem území základny a zbraně.

Na pódiu se vystřídalo několik řečníků. Jako první promluvila paní Eva Novotná (Ne Základnám). Mezi dalšími řečníky byla paní Kateřina Konečná, Václav Novotný, Richard Štěpán, Kamil Papežík, pan Řezníček, pan Nikeli, pan Fišer a další.

Kamil Papežík ve svém projevu oznámil založení Platformy pro vystoupení z Evropské unie a z paktu NATO, kterou založily tyto subjekty: Aliance Národních Sil, Národní Demokracie, Dělnická Strana Sociální Spravedlnosti, Klub příznivců Dr. Miroslava Sládka. A že se k této platformě již přidalo i Občanské hnutí a Holešovská výzva. A vyjádřil přesvědčení, že se jistě přidají další uskupení. Oznámení o založení této platformy bylo uvítáno potleskem.

Řečníci také zdůraznili všem přítomným i všem, kteří se o této události dozvědí i všem, kteří zhlédnou videozáznam, aby rozhodně oslovili poslance a senátory s výzvou: „Nedovolte, aby byla ratifikována tzv. obranná smlouva s USA“.

A stejně tak vyzýváme i čtenáře tohoto článku. Ještě dnes nebo nejpozději zítra napište poslancům, aby nedovolili ratifikaci této smlouvy. Pokud k nám umísti americká armáda své zbraně staneme se cílem při případném válečném konfliktu. A současně bychom se stali spolupachateli zločinů, které by mohli páchat vojáci armády USA.

Pevně věříme, že se takovýchto setkání bude zúčastňovat více a více lidí. Pevně věříme, že mír uhájíme.

 

 

Chceme mír!
Kamil Papežík / ANS

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS