Podivná Táborská setkání 2020 (reflexe)

Proti smyslu českých dějin

Letošní oslavy pořádané městem Tábor, známé jako tzv. Táborská setkání, se nesly v poněkud rozpačitém duchu.

Jednak se v novém znaku města Tábora, umístěném na zrekonstruované historické budově radnice, neobjevil žádný atribut husitství (např. kalich) či české státnosti (absence českého lva a jeho nahrazení lvem lucemburským), a jednak přišli pořadatelé s další ranou do již tak těžce zkoušených českých státních symbolů.

Oním „hřebíčkem do rakve“ se stala nová verze slavné hymny husitů, bojové písně Ktož jsú boží bojovníci. Tato letošní multi-kulti verze dehonestuje úsilí našich středověkých bojovníků za emancipaci nejen národní, ale i sociální. Nemáme nic proti interkulturní spolupráci, ani proti uměleckému experimentu, avšak nehodláme nečinně přihlížet hanobení našich státních atributů.

Takové počínání (dehonestace státních symbolů) jde totiž zcela proti smyslu našich dějin. A proti národu jako celku.

Člověku nezbývá než se ptát, kdo je oním „objednavatelem“ takového prznění a ponižování našich státních a národních atributů.

Přitom se zdaleka nejedná o první pokus ve snaze provádět dehonestaci symbolů české státnosti. Vzpomeňme např. na zneuctění prezidentské vlajky, na placené útoky proti našemu demokraticky zvolenému prezidentu Miloši Zemanovi, na útoky proti památce prezidenta Dr. Edvarda Beneše atd. Likvidace národních dresů ve sportu, zákaz národních vlajek v EU, vymazání husitských a bytostně českých symbolů z městské heraldiky a nyní už i „pokřivení“ husitské hymny.

Je třeba říct na tomto místě jasné a kategorické NE! této zhoubné tendenci!

A pokusme se nalézt odpověď na otázku, kdo má zájem na takové „odnárodňující snaze“, vedené bohužel i z řad našich reprezentantů.

Komu vadí husité? Komu vadí kalich? Komu vadí český lev? Komu vadí hymna?

Povstaň, povstaň, občane pražský, táborský, či ať jsi odkudkoli!!!  

 

Mgr. Marek Adam

Táborští vlastenci 

 

Nová verze chorálu.
 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.