Bělohradský a pláč po starém Rakousku

Absolutně nesouhlasím.
 
Bělohradský je typický filosof, který vždy dává aristokracii na vrchol společnosti,jako všichni platonici, a proto taky odkazuje na Nietscheho, jako Balík.
 
 Jeho nostalgie po Rakousku je právě onen virus, který kritizuje.

 

Nikdy nepochopil základní pravdu dějin – jako ostatně všichni tito filosofové! – že zásadní posun dějin znamenaly revoluce osvobozující národy a lid. U nás to bylo již husitství – a tam se všichni ti Černí, Bělohradští, Patočkové a Havlové rozcházejí se skutečnými dějinami a vynášejí porobu Bílé hory jako civilizaci! I proto nesnášejí Francouzskou revoluci a nenávidí VŘSR…  Je to filosofie s nadšením přijímaná všemi monarchisty, feudály, katolíky a těmi, kdož chtějí násilím točit kola dějin zpět, jak se to děje právě dnes.

Naší revolucí byl vznik ČSR, který Bělohradský ve svém „idiotství rakouské idyly“ pokládá za tragedii, jak se vyslovil několikrát jinde.
 
Tragedie ČSR byl právě v tom, že se nedokázalo odrakouštit – a to trvá dodnes, proto je tu rekatolizace II, církevní a šlechtické restituce, pláč po Franzjosefském Rakousku a zavrhování republiky, která poprvé v našich dějinách udělala, jak říkal TGM, „z poddaných občany“. A superkonkubína KDU, která přežila všecky režimy pod patronátem Vatikánu!
 
Civilizace Rakouska??? Přečíst Prokše: Konec říše Habsburků!
 
Bělohradský, stejně jako Rupnik a mnozí další „Austrijci“,  spatřuje civilizaci v tom, že si pár šlechticů, bankéřů a buržoustů mohlo v kavárnách monarchie číst ty samé noviny a burzovní zprávy – ať to byl Wiener Tagblatt nebo Pester Lloyd! A právě na to navazuje dnešní kavárna! Ale že v Rusínsku bylo odsouzeno 260 sedláků v Marmarošském procesu za držení ruské bible!, že grófové Uhři řvali „Toth ném Embér !“- „Slovák není člověk!“, to ho nezajímá! V řiť s takovými vykladači civilisace
 
Proto oni všichni tak nenávidí republiku, proto v ní vidí virus rovnosti a  zárodek komunismu, jenž je pro ně věčným strašidlem. Akorát Bělohradský jako filosof tam nehází TGM a Beneše rovnou do kotle pekelného. On jen příkládá polínka pod kotel, jako všichni duchovní kolaboranti. Spíš by si měli přečíst leták Ernesta Denise o Franzi Josefovi a Rakousku z roku 14! Tam je pravda!
 
Dr. Jiří Jaroš Nickelli
 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.