VIDEO: Vládo, vyslyš nás všechny, kteří NESOUHLASÍME S OČKOVÁNÍM!

DEMONSTRACE PROTI ZLOČINNOSTI NAŠÍ VLÁDY, Praha 6. 6. 2021

 
Vážení přátelé!

ANS absolutně odmítá povinné testování, očkování i plánované čipování, které je protiústavní, protiprávní a hlavně protilidské!

Náš parlament a naše vláda nejsou neschopné. Naopak – oni jsou všehoschopní! A skrze členství v EU plní poslušně příkazy globálních elit, které plánují masově měnit genetiku celé planety!

Již v roce 2007 Tom Knight, profesor Laboratoře umělé inteligence na Massachusettském technologickém institutu řekl: „Genetický kód je starý 3,6 miliard let. Je načase ho přepsat.”

A právě společnosti syntetické biologie využívají své technologie na vývoj mRNA vakcín na COVID – tedy na vznik lidské syntetické DNA.

Syntetické inženýrství rostlinného a živočišného života však umožňuje korporacím patentovat si genetický kód života planety země a mít z něj zisk.

Protože syntetická DNA není „produktem přírody”.

A ani lidé se syntetickou DNA nejsou produktem přírody a bude tedy možné je „patentovat”. Legislativa pro lidi se syntetickou DNA je již připravena!

Hlavní starostí globálních elit totiž není ochrana přirozené biodiverzity, ale ochrana farmaceutického průmyslu a vznikající průmysl biotechnologií.

A naše vláda pod taktovkou EU a nadnárodních farmaceutických korporací plní jejich plány, které jsou ale nepřátelské vůči všem obyvatelům planety i naší země!

EU je od svého vzniku centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a nad jejich demokratickými institucemi!

To znamená, že o „národní” politice je v zemích EU (tedy i v ČR) VŽDY rozhodováno nadnárodními korporacemi – ne národními parlamenty ani vládami – ti jen poslouchají příkazy EU a podle nich jednají!

A to zcela bez ohledu na národní zájem té které země – tedy i ČR! A to se týká i očkování proti covidu!

Vzhledem k tomu, že minimálně 10ti milionový stát je systémem, který umožňuje přežití a rozvoj národa – včetně vlastního zajištění státních kompetencí – tak máme jako ČR šanci! Ale musíme si o ni veřejně říci a musíme mít vůli ji naplnit!

A my – dnes tady – říkáme, že požadujeme podíl na řízení naší společnosti.

Voleb do PS PČR se totiž v roce 2017 zúčastnilo pouze 61% obyvatelstva. To znamená, že volilo cca 5 milionů lidí (z celkového počtu 8,5 milionů voličů), o jejichž hlasy se podělily parlamentní strany.

Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit.

Média jim totiž neumožnila seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti” (viz výrok Nejvyššího správního soudu).

To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu. Tato teze vychází z tzv. užitečnosti politických subjektů – o které ale rozhodují pouze mainstreamová média a placené výzkumy!

Naše významné společenskopolitické postavení – nás všech, kteří NESOUHLASÍME S OČKOVÁNÍM!!!! se opírá o vůli občanů, kteří jsou poškozeni tímto režimem a touží po spravedlnosti a především po naději na život v jistotě a bezpečí.

A my požadujeme, aby se naši politici řídili našimi požadavky – tedy požadavky občanů ČR – a ne nadnárodních korporací!

Požadujeme návrat našich životů do našich vlastních rukou!

A na to máme božské právo!

Děkuji Vám za pozornost.

Praha 6. 6. 2021

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

 


  
  

Autor příspěvku: ans