Koho si lid zvolí, tím je odměněn nebo potrestán.

„Koho si lid zvolí, tím je odměněn nebo potrestán…. Největší úpadek českého národa nastal, když k senátním volbám nešlo 81% oprávněných voličů… tím spáchali hřích proti duchu, protože existuje povinnost volit, jestliže rozhodnutí většiny je rozhodnutím božím….. lidé opovrhují svojí povinností a přijde následek…. neexistuje právo, které není spojeno s povinností….“ Čas od 1:01:45.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor příspěvku: ANS