Svobodný vysílač CS – Komentáře ANS k aktuálnímu dění – 9. 5. 2024

Téma:

  1. Vláda chce popřít skutečnost, že naší zemi osvobodila Rudá armáda.
  2. Jak probíhaly letošní pietní akty na Olšanských hřbitovech.
  3. Mezinárodní konference o bezpečnosti světové většiny v Moskvě.
  4. Otázky posluchačů

Přečtěte si více o oSvobodný vysílač CS – Komentáře ANS k aktuálnímu dění – 9. 5. 2024