Testování dětí je protiprávní – právní rozbor J. Zwyrtek Hamplové

Uvedená analýza je poskytována s cílem přinést v této ucelené podobě informace o podstatě věci, aby ji mohla využít státní správa, školská zařízení, samospráva jako nejčastější zřizovatel těchto školských zařízení, zákonní zástupci dětí a široká veřejnost.
Přečtěte si více o oTestování dětí je protiprávní – právní rozbor J. Zwyrtek Hamplové