Sjednocení Německa byl de facto anšlus

Německo dokonce nemá ani ústavu.

V mezinárodních analýzách bývá často citována tato teze: „Smlouvou o znovusjednocení Německa začal ze dne na den v bývalé NDR platit právní řád SRN.“

Ano, to začal. Ale jednalo se opravdu o znovusjednocení? De facto ano. Ale de iure?

NDR přestala existovat, z bývalých krajů byly vytvořeny jednotlivé země jako jsou Sasko, Braniborsko, atd., které byly připojeny ke SRN. V podstatě se jednalo o „anšlus“.

Bývalý právní řád SRN, tzv. základní zákon, který měl původně provizorní charakter – po sjednocení měl být nahrazen ústavou – se stal zákonem definitivním. Ústava je ta tam. Záležitost je dosti komplikovaná a nebylo by od věci, kdyby se k ní vyjádřil nějaký ústavní právník.

Je třeba zajímavé, že v právním řádu bývalé NDR byla ústavní práva národnostních menšil lépe zakotvena, než je tomu nyní. To se týká Dánů a starousedlých Lužických Srbů, žijících na svém území půldruhého tisíciletí. Stálo by též za to, porovnat práva Lužických Srbů ve SRN s právy německé menšiny za první republiky.

Základní zákon též umožňuje, že k tomuto ušlechtilému německému spolku mohou přistoupit i jiné země, třeba České, což si kdysi přál bývalý ministr kultury Daniel Herman. Později to snad popřel. Pokud si však pamatuji, tehdejší předseda vlády Bohumil Sobotka na přání svého ministra nereagoval. Prostě se nedělo vůbec nic. Je neuvěřitelné, co vše našim politikům projde. Dal by se o tom napsat samostatný článek, nazval bych ho třeba: Proč mne přešla chuť létat z Ruzyně.

Ale zpět k Německu. Složitost jeho poválečné historie vystihuje jeden nezapomenutelný výrok jistého studenta jednoho pražského gymnázia, dokumentovaný v almanachu tohoto ústavu. Výrok sice není zcela korektní, přináší však naprosto nový a převratný pohled na poválečnou historii našeho souseda: „Německo bylo po válce rozděleno na severní a jižní a tyto dva státy vedly proti sobě válku Severu proti Jihu.“

 

MUDr. Jan Příbaň, místopředseda Českého mírového fóra

 

——————————————–

Poznámka ANS

SRN má v rámci potlačovatelského aparátu „Bundesamt für Verfassungsschutz“ ( BfV ) = Úřad na ochranu Ústavy = civilní kontrarozvědka (die Verfasung = Ústava)

——————————————–


 

 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil