V žádném případě neodstoupím, nikdy neodstoupím. Ať si to všichni zapamatují.

To jsou důležitá slova premiéra Babiše, která zazněla v předvečer výročí 17. listopadu 1989. A já osobně v této souvislosti vyjadřuji pohoršení nad tím, jak nepřátelské síly vůči našemu státu získávají podporu v mediích. Síly, které po celá staletí nedělají nic jiného, než se snaží podrobit naše území svému vlivu a obyvatelstvo, které zde žije, vypudit. Metody se mění, ale cíl nikoliv. Nemohu se ubránit otázce: co dělají naše tajné služby, bezpečnostní složky a armáda, že tuto situaci neřeší?

Obyvatelstvo se nechalo uchlácholit poměrně dlouhým mírem na evropském kontinentě, přiměřeným materiálním blahobytem a do současné doby nereaguje razantním projevem své nevole proti současné situaci. Ale co není, to může být. Z historie známe hranice tolerance nesvobody a útlaku našeho národa. Když totiž byly tato hranice překročena, forma odporu neznala mezí. Proto bych chtěl současnou vládu a politickou reprezentaci varovat před zvyšující se kolaborací s nepřáteli lidu. Lidé si začínají uvědomovat nebezpečí ztráty státní suverenity i národní identity a už začínají chápat nebezpečí, které se neprojevuje jen za hranicemi, ale již uvnitř společnosti. Chápou, že nepřátelské síly přímo prorůstají do organizace společnosti, skrytě provádějí sabotážní činnost a neštítí se podpásové politiky: placení demonstrantů za účast na protestních akcích, lživá prohlášení, omezování svody slova a shromažďování, vymýšlení účelových trestně právních kauz atd.

Chtěl bych vyzvat všechny obyvatele: Pokud je vám vlast milá a vážíte si země, ve které jste se narodili, dejte svůj názor jasně najevo. Nebojte se projevit svoji vůli ubránit vlastní zemi a příslušnost k národu, jehož kořeny sahají až ke slovanským předkům. Nezrazujete dílo svých prapředků a svou identitu!

Lidé, kteří se shromažďují kolem politického hnutí Aliance národních sil – a to buď přímo, nebo skrytě, protože ještě nenašli odvahu veřejné proklamace názoru – vás, milí spoluobčané, nezradí! Na závěr bych právě za ANS rád parafrázoval slova premiéra Babiše, která jsou použita v titulku: V žádném případě se nevzdáme, nikdy se nevdáme! Ať si to všichni zapamatují!

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil