Brusel se pro český národ nesmí stát pohřebištěm!

Připomínáme bitvu u Lipan právě proto, že v této bitvě se české dějiny ocitly na křižovatce. Na podobné křižovatce se ocitáme i nyní. Tenkrát, v roce 1434, se skupina umírněných husitů přidala na stranu nepřátel. Tím byla zrazena polní vojska a radikální husitské křídlo. Nastala občanská válka národních a protinárodních sil. Jako dneska.

Historik a „Otec národa“ František Palacký pronesl, že v Lipanech zemřela staroslověnská demokracie. Demokracie byla podle Palackého vždy spjata s tzv. řády slovanskými. Ono husitské buřičství, ona předzvěst celé evropské reformace, to vše připravilo historickou půdu pro vznik moderního českého národa a pro jeho kontinuální vývoj. Ne nadarmo znělo krédo prezidenta Masaryka v tom smyslu, že „Tábor je náš program“.

Nesmíme dopustit, aby v Bruselu dnes zemřela naše současná demokracie, náš soudobý národní stát. Stát, který v sobě nese historickou kontinuitu Mistra Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského, až po národní obrození a finální vznik samostatného Československa. Náš národ vyrůstal z reformace. Braňme náš národní stát! Nepřipusťme, aby se Brusel stal novodobými Lipany, tedy pohřebištěm naší národní a státní suverenity.

Nenechme za sebe mluvit zrádce a kolaboranty. Opevněme se, jako kdysi Jan Roháč z Dubé, a braňme hráz přirozeného řádu věcí před anomáliemi z dnešní Evropské unie. Promluvme, my, dnes, jménem mlčící většiny, a vezměme si pro dnešek aktuální poselství z husitství, tezi, která říká vše – PRAVDA VÍTĚZÍ!

Staňme se znovu takovými buřiči a bojovníky za pravdu, přirozený svět a národní hrdost, jakými byli v 15. století kališníci. Naše soudobé „kacířství“ je bruselským mocipánům trnem v oku, neboť není ničím jiným, než očistou pravdy v kontrastu dnešních bruselských světonázorových bludů.

Je třeba vracet se ke kořenům, k nimž patříme. Pokud bychom je zpřetrhali, stali by se z nás jen lokajové cizích zájmů.

Národ Mistra Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského.

Čest památce padlých bojovníků za pravdu a za naši suverenitu v Lipanech v květnu roku 1434.

 

Mgr. Marek Adam
středoškolský učitel dějepisu a češtiny
Táborští vlastenci

 

 


 

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil