ANS uctila památku osvobození naší země Rudou armádou, 8.5.2024

Při osvobozování ČSR padlo celkem 144 000 sovětských vojáků (a 116 Američanů, kteří „osvobodili jen desetinu celkového území tehdejšího Československa).

Při letošním 79. výročí osvobození Československa visely na Olšanských hřbitovech v Praze na pohřebišti vojáků Rudé armády jen dvě vlajky – česká a ukrajinská. Květinové dary byly především v barvě žluté a modré.

Členové ANS rozvinuli vlajku Sovětského svazu, která padlým právem náleží.

Delegaci vlastenců oddělovala od oficiální delegace ministra zahraničních věcí policie. Když podivný ministr a jeho hanebná kamarila odešli, tak si členové ANS stoupli před památník a vlastními těly a rudou vlajkou SSSR zakryli žlutomodré věnce. Vzdali tak čest památce padlým hrdinům a v jejich mrtvých očích zachránili čest České republiky.

 

Vladimíra Vítová


Poznámka:

Co se myslí slovem front? Šlo o svazek složený z několika polních armád s několika sty tisíci vojáků. Mohl dosahovat až milionu lidí. Název »front« používala jen Rudá armáda. Po skončení války už využíván nebyl. Tehdy se však měnil po splnění hlavního úkolu, když před armádou stál úkol další, přičemž obyčejně býval složen jinak, než ten původní. Proto se v průběhu války setkáváme s názvy Donský front, Front možajské obranné linie či Brjanský front, atd., atd. Po přechodu hranic nebo těsně před jejím přechodem směrem na západ fronty dostaly nová jména. Běloruský, Pobaltský, Ukrajinský, Dálněvýchodní… Nás ovšem především zajímají ty s názvem Ukrajinský. Byly čtyři.

 

1. ukrajinský front – Vznikl koncem roku 1943, tedy po bitvě u Kurska, z Voroněžského frontu. Veliteli byli Nikolaj Vatutin (do 2. 2. 1943, kdy ho ze zálohy zabili ukrajinští nacionalisté), dva měsíce pak Georgij Žukov. Velení do konce války pak převzal Stěpan Koněv. Náčelníkem štábu v době osvobozování Československa byli generálové Bogoljubov (do dubna 1944), Sokolovskij (do 9. 4. 1945) a Petrov. Tento front osvobozoval v českých zemích Opavu, Krnov, Olomouc, Litovel, Litomyšl, Nymburk, Mladou Boleslav, Mimoň, Slaný, Kralupy n. L., Prahu. Jeho mrtví jsou pohřbení na Olšanských hřbitovech. 1. ukrajinský se podílel na boji o Berlín. 

 

Další podrobnosti ZDE: https://www.iportal24.cz/…ty/

 

 

Autor příspěvku: ANS