2. Aliance národních sil se jednoznačně postavila na stranu lidství a přirozené evoluce

Už delší dobu se společně sdružují a organizují celoplanetární síly v čele s prezidentem Putinem, Trumpem, s pokrokovými představiteli dalších států a s nejrůznějšími osobnostmi a autoritami, kteří si uvědomují, jak nebezpečná a zlovolná je stínová světová vláda. Tato hrozba je tak veliká a děsivá, že přivedla ke spolupráci síly a státy i s velmi rozdílným společenským uspořádáním. Přímá a reálná hrozba genocidy lidstva a jeho totální zotročení urychlila spolupráci mnohonárodní koalice, která se postavila temné, fašizující a protilidské síle, a která skrytě za oponou lidského vědomí organizuje válečné konflikty, ekonomický terorismus, násilí, zotročování lidí, obchod s lidským zdravím, s lidskými orgány, drogami či připravuje virové epidemie.

 

 

Na stranu přirozené lidské evoluce a skutečného lidství dnes postupně přechází všichni, kteří mají v těle „bijící“ srdce, probuzené vědomí, aktivované svědomí nebo alespoň bystrý rozum. Je smutné, že čím dál, tím více se ukazuje, že k opačné straně barikády se hlásí mocenské a byrokratické struktury EU, které jsou infiltrované temnými silami a nacistickou ideologií tzv. Třetí říše. Světové síly Temna, které prorůstají všemi státy jako rakovina, skrývají se a neustále mění svou tvář, si nyní navlékly mundur a roušku Evropské Unie a je velmi smutné, že se proti této temné síle jednoznačně nepostavila žádná naše politická parlamentní strana ani žádný český vrcholný politik.

 

Jednou ze světlých výjimek na naší politické scéně je Aliance národních sil. Ta mimo jiné pochopila, že podstatou agendy korporátních globalistů a jejich pilířem, na kterém deep state stojí, je ovládání celosvětové banky FED, která v rukách spřízněných soukromých bankéřů je jejich mocným nástrojem a příčinou neustále se zvyšujícího zotročování lidstva, Aliance národních sil tyto skutečnosti pojmenovává a informuje širokou veřejnost. I ti největší zločinci museli své „zboží“ prodat a zdanit, na rozdíl od skupiny globálních entit (sdružené ve FEDu), která si peníze bez jakéhokoliv omezení „vyráběla“ jen za cenu potištěného papíru a později si peníze dokonce vytvářela již bez jakýchkoliv nákladů a to elektronicky. Tito banksteři tak zvyšovali světovou inflaci a snižovali všem ostatním hodnotu jejich kapitálu. Takto snadno získané finanční prostředky pak používali na nákup pozemků, nadnárodních korporací, na postupné ovládaní jednotlivých států a na budování skrytých stínových řídících struktur, prostřednictvím zkorumpovaných politiků a jimi financovaných neziskovek. Neomezené finanční prostředky také použili na ovládnutí všech světových komerčních médií.

 

Všechny státy fungující na principu národů tak byly neustále zatěžovány ekonomickými dopady, prostřednictvím takto uměle vytvářených celosvětových dluhů a inflace. Výsledkem bylo stále větší zotročování lidí i národů a nárůst daní jak občanů, tak i jednotlivých států. V důsledku této praxe i u nás narostlo neúměrně daňové zatížení. Součet všech daní, odvodů a poplatků vystoupal až na neskutečných 79% a v porovnání z velikostí středověkých odvodů, desátkami, kdy daně činily 10%, je naše současné daňové zatížení výsměchem „demokracii“, „pokroku“ i frázím, kterými nás ohlupují naši politici ovládaní globálními strukturami, kteří jen papouškují a prosazují dopředu naplánovaný „befel“ evropskými byrokraty, který vytvořili pro své otroky na objednávku globálních temných elit dle dlouhodobě naplánovaného scénáře ve společném obrovském Disneylandu – EU.

Ota Veselý

Autor příspěvku: ANS