17.listopad je tu. Nezneuctívejme jej vzpomínkami na rok 1989 a sametový švindl

17. listopad je skutečně velmi významný den v historii českého národa, za kterým se skrývá mnoho mrtvých. Je sprostotou tento významný den dehonestovat jakoukoli vzpomínkou na Václava Havla a jeho kumpány, kteří na rozdíl od Jana Opletala udělali z lidí pitomce a poddajné ovce.

Datum 17. listopadu bylo významným dnem i v minulosti, ale žádný Havel nebo sametová revoluce tam nehrála žádnou roli a to zcela po právu. Toto datum mělo a má připomenout události z roku 1939, kdy se české studenstvo postavilo na odpor nacistům při demonstracích 28. 10. 1939 k výročí založení Československa. Při těchto událostech byl právě vážně zraněn student Jan Opletal a zastřelen pekař Sedláček. Jan Opletal zemřel v nemocnici na zánět podbřišnice. Pohřeb Jana Opletala se konal 15. listopadu a účastnilo se jej tisíce studentů. Pohřeb přerostl následně v protinacistickou demonstraci, po které byly uzavřeny České vysoké školy, a bylo dne 17. listopadu popraveno devět studentů. Další studenti byli okupační správou pozatýkány a okolo 1500 studentů skončilo v koncentračním táboře Sachsenhausen. Tyto události a vlastenectví českých lidí vedlo k tomu, že 17. listopad byl vyhlášen mezinárodním dnem studenstva. Pro tyto události je 17. listopad v současnosti dnem boje za svobodu a demokracii. Žádný Havel, či sametová revoluce na tomto nemá žádný podíl. Spíše opak je pravdou. Havel a sametová revoluce tento den zesměšňují a ponižují. Snaží se parazitovat na utrpení skutečných hrdinů a vlastenců.

Poměrně směšné působí vytvářený mediální obraz a doslova mediální masírka Čechoslováků. Všude vystrkují do popředí opilce Havla a jeho poskoky z disentu, přičemž se ví, že rodina Havlových měla jisté pletky s nacisty a totéž se týká i Schwarzenbergů. Předhodili nás Němcům jak laciné sousto.

Cožpak to není výsměch národu?? Tohle si studenti necháte líbit?? Vaši zemřelí kamarádi nastavovali vlastní krk za vaši svobodu a dovolíte, aby skrze média bylo parazitováno na odkazu hrdinů takovým odpadem?? To vám není hanba, kdo to za vás mluví??

A rok 1989?? To nedělali studenti! Ti byli pouze zneužiti. Pád socialismu byl naplánován už 20 let dopředu a byla to hra tajných služeb, kolaborantů a mocenských elit. Udělali z vás, ale i z národa pitomce a dnes už vám studentům kradou i váš svátek, za který vaši předchůdci zaplatili životem!

Měli byste si uvědomit, že jsou adorováni ti, kteří by naopak měli být hnáni k odpovědnosti. Že jsou adorováni ti, kteří pracovali a pracují proti nám – Slovanským národům. Jsou adorováni ti, kteří za německý žold rozeštvali a rozdrobili Slovanské národy, aby znemožnili sjednocení Slovanů. Vždyť my bychom měli činit pravý opak a spojovat se – místo zabývání se šarvátkami mezi sebou. Vždyť my hloupí děláme to, co chtějí. Koušeme se mezi sebou a uniká nám spoustu podstatného. Jen díky tomu nás ovládají a jsme za ovce.

Za příklad vrážení kudly do zad vlastnímu národu pro německý zájem je třeba požadavek Michaela Kocába na zrušení V4. Přitom V4 je jedna z mála možností jak se vzepřít německému a bruselskému diktátu. Nezlobte se na mě, ale mě to připadá, že se v jistých směrech opakují události vedoucí k Mnichovské zradě.

 

Oldřich Rambousek

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil