Vznik dalšího politického procesu v České republice

Mnohá média přinesla dne 25.10.2023 zprávy o tom, že státní zástupce podal na Nelu Liskovou k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 návrh na potrestání pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Lisková v jejím příspěvku na síti X doprovodila snímek ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského slovy: „Doufám, že každý, kdo podporuje tuto nacistickou zrůdu a jeho stoupence, ponese plnou zodpovědnost. Deukrajinizace a denacifikace ČR, to bude náš úkol“.

Následně hrdinní kriminalisté z pražského odboru extremismu a terorismu PČR v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Policejní postup jakož i návrh státního zástupce proti Liskové vnímám obdobně, jako horlivé postupy konkrétních útvarů policie, konkrétních státních zástupců, a konkrétních soudců v kauzách: TUŠL, ČERMÁK, BEDNÁŘOVÁ, SKÁLA, POPELKA, VRÁBEL, PETERKOVÁ, a další.

Ve všech těchto postupech spatřuji nebezpečný společný průsečík, a to zneužití práva k politickým cílům, neboli mechanismus ve kterém se zpolitizovaný policejně justiční aparát stal nástrojem politických zájmů – zájmů na postihu a perzekuci oponentů či kritiků ideologie vládnoucí politické skupiny a současně zájmu ze stíhaných či perzekuovaných osob vytvořit jakési „exemplární případy“, s cílem zastrašit a zastrašovat národ i společnost od vlastenectví, od práva na svobodu projevu, od práva na informace, od práva vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, od práva svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace, jakož i od práva pokojně se shromažďovat či svobodně se sdružovat.

V této souvislosti připomínám, že jedny z charakteristických rysů totalitního státu jsou:

  • státem vynucovaná ideologie (v případě LISKOVÁ onu ideologii vnímám tak, že z moci státu je vše Ukrajinské dobré a vše Ruské je zlé),
  • kontrola médií a sociálních sítí a sankce vůči těm, které by umožnily publikaci názorů oponentů,
  • omezování svobody projevu, včetně autocenzury (lidé se obávají vyslovit názor),
  • postih odpůrců či oponentů ideologie totalitního režimu.

Případ LISKOVÁ je tak pro mne nejen důkazem o existenci onoho zpolitizovaného policejně justiční aparátu, ale také mě znovu a znovu utvrzuje v přesvědčení, že každý, kdo v současném státním režimu vyjádří politický názor, který je v rozporu s výlučnou ideologii zaprodaných vlastizrádných loutek vládnoucí politické skvadry stává se „třídním nepřítelem“ a „zločincem“, a stává se tak o to více, pokud vyjádřený názor odporuje diktatuře Bruselu či vazalství k USA. a tak i genderové ideologii, zelenému šílenství, neonacismu apod., či jen prosazuje nebo brání suverenitu a prosperitu České republiky, české národní zájmy, české tradice, českou kulturu, svrchovanost zákona, spravedlivý a funkční stát.

Zrod i nárůst případů trestního stíhání a souzení lidí na politickou objednávku skrze zneužívání či ohýbání vybraných skutkových podstat trestního zákoníku, neboli zneužívání či ohýbání takzvaných paragrafů, spolu s pošlapáváním zásad i smyslu trestního řízení však nevnímám jen jako nástroj působnosti zmíněných vládních loutek, ale také jako projev jejich strachu z postupného a čím dál rychlejšího procitání národa a sjednocováním se lidí k eliminaci „migrační politiky“, včetně masového osídlování ČR Ukrajinci a jejich zvýhodňování, k eliminaci politiky systematického zbídačování Čechů, k eliminaci politiky takřka likvidačního tunelování a zadlužování ČR, a aktuálně i děsivým snahám vydat Česko zcela všanc úplnému poddanství Bruselu skrze zrušení tzv. práva veta!

Nanejvýš odporné je mi však to, že k předmětnému pronásledování osob nepohodlných režimu a jejich politickému lynči právě skrze ono ohýbání paragrafů se uchýlili či uchylují konkrétní policajti, konkrétní prokurátoři, a bohužel i konkrétní soudci.

Čím více vnímám dění v této zemi, a tak i praxi současné, alias moderní policie, mnohých státních zástupců a mnohých soudců, tím častěji se mě v mysli vybavuje vynikající filmové drama o názvu VYŠŠÍ PRINCIP; film o zradě, kolaboraci, a především o morální odpovědnosti jednotlivců, jehož děj se odehrává v době začínající heydrichiády.

No a na závěr mého článku už jen několik slov na adresu Nely Liskové.

Neluško, v kontextu výše zmíněného návrhu státního zástupce se eventuálního postihu nikterak neobávejte.

Když v nedávné minulosti „lékař“ Martin STRAKA, toho času primář sokolovské nemocnice řekl o prezidentovi ČR Zemanovi, že je „prochcaná mrtvola“ – zůstal bez sankce.  

Když se v nedávné minulosti týž „lékař“ Martin STRAKA vyjádřil: „Přidat Tomio Okamurovi do pití kyanid a otrávit ho. Smrt Okamurovi“ – zůstal bez sankce. 

Když v nedávné minulosti bývalý radní Jesenice Martin LANG, na sociální síti mimo jiné napsal: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini“ – zůstal bez sankce. 

Když v ne dávné minulosti řeporyjský starosta Pavel NOVOTNÝ pronesl: „Vyhnat v noci z baráku, zabít dítě a ženu, podříznout, to by Češi potřebovali…“ – je bez sankce. 

Proto si myslím, že i přesto, že nejste členkou ODS ani TOP 09, tak i ve Vašem případě česká justice bude respektovat jedny ze základních procesních pravidel, a to právo na spravedlivý proces, a že stejné věci mají být posuzovány stejně.

Je smutné že vláda s podporou max 25 % obyvatel se místo k demisi uchyluje k persekucím. Tím spíš ale věřím ve staré přísloví: „Žádný strom neroste do nebe“.

 

ZDROJ

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS