Vladimíra Vítová – podpora J. Assange, Praha 15.2.2024
 


DOPIS britskému velvyslanectví v Praze

 

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Thunovská 180/14, 118 00 Praha 1

 

Vážení diplomatičtí i nediplomatičtí pracovníci britského velvyslanectví v Praze,

Dovolujeme si Vás informovatže myčeští občanékteří jsme hluboce znepokojeni špatným zdravotním stavem a trýznivými podmínkami, za nichž je muž pravdy Julian Assange od roku 2019 držen v britském vězení, jsme se 15. února 2024 shromáždili na Malostranském náměstí v Praze, abychom připomenuli české veřejnosti nezákonné stíhání muže, který neudělal nic jiného, než že řekl pravdu o probíhající válce v Iráku a Afghánistánu.

Jen řeknětekde vidíte spravedlnost, když je s vyřčenými pravdivými slovy zacházeno jako s trestným činem?

Všechny lidské bytosti na světě nyní upírají zrak ke konečnému rozhodnutí britského soudu o vydání Juliana do USA a všichni doufámeže britské soudnictví bude respektovat zákonnost tohoto soudního řízení a bude mít na paměti také zásadu lidskosti vůči tomuto muži, jehož zdraví bylo podlomeno mnohaletým zadržováním a psychickým nátlakem na něj během věznění.

Obáváme se, že v případě, že britská justice podlehne tlaku americké státní správy a vydá Juliana do USA, utrpí největší škody samotná Velká Británie, která ztratí takto svoji tvář a důvěru světového demokratického společenstvíMějte to prosím na paměti.

 

Za české demonstranty

Ing. Miroslav Kelnar 

 

Prague, Februarry, 19th. 2024

Dear diplomatic and non-diplomatic staff of the British Embassy in Prague,

Please be informed that we, the Czech citizens being deeply concerned about the poor health and harrowing conditions under which is the man of truth Julian Assange kept in the British prison since the year 2019, gathered on February 15th, 2024, in the Malostranske square in Prague in order to remain to the Czech public unlawful prosecution of the man who did nothing more than just said the truth to the Word about the ongoing war in Iraq and Afghanistan. Just say, where your see the justice if the true words are treated like a criminal act?

All the human beings on the World are now keeping their eyes on what is going to be the final decision of the British court regarding the extradition of Julian to the USA, and we all hope that British judiciary will respect legality of the court proceeding and will keep in mind also the principle of humanity towards this man whose health has been broken by many years lasting detention and psychological pressure imposed on him during imprisonment.

In the case that British judiciary succumbs to pressure of the USA state administration and extradites Julian to the USA, we are afraid that the biggest damage will suffer the Great Britain itself losing thus its face and trust towards the World democratic community. Please, keep it in mind.

Yours faithfully,

On behalf of Czech demonstrators

Miroslav Kelnar

Enclosure: photo from the event

 

 


 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS