Vladimíra Vítová na protestním shromáždění STOP NATO, 25 let STAČILO! Praha, 12. 3. 2024

Za národ mají právo mluvit jeho příslušníci a to jsme my.
 

Akci pořádala Iniciativa NE základnám, České mírové fórum, České mírové hnutí, Alternativa zdola. Vystoupili: Jaroslav Foldyna, Josef Skála, Milan Krajča, Eva Novotná a další.

RaptorTV.cz, kamera Jan Dolens

Připomínáme:

Dvanáct dní po přistoupení ČR do NATO bylo tímto vojenským uskupením v rozporu s mezinárodním právem BEZ MANDÁTU OSN bombardováno Srbsko. V dnešním používaném slovníku se jednalo o teroristický čin.

Výsledkem bombardování bylo minimálně 130 000 zavražděných civilních obyvatel. Česká republika se tímto stala spolupachatelem zločinu, teroristického činu.

Následovala účast NATO v dalších desítkách nezákonných útoků a válkách. V Iráku bylo uskupením NATO povražděno půl milionu civilních obyvatel. Byl použit článek 5. Severoatlantické smlouvy na základě vymyšleného tvrzení o existenci zbraní hromadného ničení.

Přesto všechno tuto organizaci oslavovali naši představitelé politických stran, hnutí a Armády České republiky 12. března 2024. Jejich počínání je nezákonné, jsou SPOLUPACHATELÉ spáchaných zločinů

Požadujeme okamžité odstoupení od Severoatlantické smlouvy v souladu s článkem 13. Nechceme a nebudeme se dál podílet na zločinech NATO!

NATO bylo založeno 4. dubna 1949. těsně po konci 2.světové války.

NATO sídlí v Bruselu v Belgii, ale žádost o vystoupení se posílá prezidentovi USA, protože NATO je ve vlastnictví USA – je to nástroj zahraniční politiky USA.

Mimochodem – Varšavská smlouva vznikla až v roce 1955, jako reakce na vojenským pakt NATO.

První generální tajemník organizace britský generál Hastings Lionel Ismay popsal úkoly NATO: „Udržet Rusy mimo (Evropu), Američany doma (v Evropě) a Němce při zemi.“

Evropská unie a její Lisabonská smlouva – Hlava V – propojení EU a NATO.

U kořenů vzniku Evropské unie stáli významní nacističtí průmyslníci a bankéři a jejich korporátní kartely. Právě tito lidé naplánovali a realizovali integraci evropských zemí.

V roce 1961 se stal předsedou Vojenského výboru NATO německý vojenský zajatec 2. světové války Adolf Heutzinger, kterého zajali Američani. Byl jedním z nejvýznamnějších představitelů nacistického Německa a wehrmachtu a podílel se na plánování invaze do Polska a řízení operací při invazi do Sovětského svazu.

Za národ mají právo mluvit jeho příslušníci a to jsme my.

Česká republika je naše vlast a vlastenectví je přirozené vyjádření vděčnosti své zemi, kde jsme se narodili, kde máme své předky a jejímž rodným jazykem mluvíme.

Je naší morální povinností tuto zem chránit, a proto formou petice zasíláme oznámení a odstoupení ČR od smlouvy NATO prezidentovi USA.

Nesouhlasíme s tím, aby ČR byla součástí NATO!

 


 

Petice „Za vystoupení ČR z NATO dle č l. 13 Washingtonské smlouvy“.

 

Joe Biden

President of the United States of America

The White House

1600 Pennsylvania Avenue, N.W.

Washington, DC 20500

 

Věc: Oznámení o odstoupení České republiky od smlouvy s NATO

 

Vzhledem k tomu, že Česká republika se stala oficiálním členem NATO 12. března 1999, avšak nikoliv na základě referenda a navzdory mínění většiny obyvatelstva naší země, oznamujeme Vám požadavek na odstoupení České republiky z NATO dle článku 13 Zakládající listiny NATO.

Článek 13: „Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.“ https://www.natoaktual.cz/zpravy/Iwashingtonskasmlouva

Proč je petice adresována prezidentovi USA? Podle druhého článku Ústavy USA je výkonná moc svěřena prezidentovi, který stojí v čele kabinetu a současně je vrchním velitelem ozbrojených sil. Spojuje v sobě tedy pravomoci, které se v evropských zemích obvykle dělí mezi prezidenta a premiéra. Čl. 13 hovoří o tom, že oznámení o odstoupení z NATO se podává vládě USA, tedy premiérovi alias prezidentovi USA.)

V Praze dne 26. června 2023

 

Petiční výbor ve složení:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Adam Benjamin Bartoš

Mgr. Tomáš Vandas,

PhDr. Miroslav Sládek,

Pavel Krejčí,

Slávek Popelka,

Rostislav Kubíček,

Jiří Janeček,

Zbyněk Prousek

 

Petice je ke stažení ZDE.

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS