Vlastenecké setkání v Hranicích na Moravě 4. ledna 2024.

Jak se spojovat?

Milí vlastenci!
Ve čtvrtek 4. 1. 2024 jsem se zúčastnil setkání vlastenecky a národovecky smýšlejících občanů v Hranicích na Moravě. Bylo to velmi příjemné. Děkuji organizátorům. Bylo tam několik desítek opravdu zapálených a nadšených lidí. Slyšel jsem a viděl jsem, že to jsou lidé, kteří milují zem, kterou jsme zdědili. Z mnoha z nich jsem opravdu nadšený, ale nemohu zde psát o všech. Snad jen jmenovitě poděkuji hudebníkovi Jakubovi Moravčíkovi, který krásně zahrál a zazpíval.

Moc vás prosím, všimněte si, že věty uvedené níže píši s důrazem, protože to považuji za velmi důležité.

Často se mluví o spojování menších vlasteneckých uskupení. Jsou zde významné body, které je NUTNO VĚDĚT, když o tomto hovoříme.

1. Všechny dobré předsedkyně a dobří předsedové politických stran (pol. hnutí) JSOU POVINNI bránit myšlenky (ideologii) své strany a prosazovat program své strany – tuto povinnost mají vůči SVÝM členům a voličům.
2. Pokud má dojít k PLODNÉ spolupráci dvou, nebo více politických stran, MUSÍ TOMU PŘEDCHÁZET MNOHO MĚSÍCŮ nebo let trvající oťukávání, setkávání, rokování, jednání. MUSÍ. Protože chrání zájmy svých nejbližších, své politické rodiny – strany.
3. MUSÍ být pečlivě vybráno JEN NĚKOLIK MÁLO BODŮ. Jeden, dva body, které tvoří cíl, vektor, směr. Tento cíl je vyzdvižen a k němu se jde společnými silami.

Jistě jste si všimli, že někteří lidé a některá politická uskupení v těchto chvílích navrhují nějaká spojení k volbám do EU parlamentu. Dokonce teď čerstvě vznikly další nové strany a hnutí. Vytvářejí několikabodové seznamy požadavků, které by měli ti ostatní přijmout za vlastní. Položme si otázky: Nezaspali dobu? Neprokrastinovali? Proč se tyto osobnosti nepřidaly k již existujícím stranám? Nemají nesplnitelné požadavky?

Domnívám se, že ti, kteří se probudili někdy v létě 2023, nebo snad na podzim 2023 a začali vyzývat ostatní, aby se pod hlavičkou jejich uskupení sjednotili, asi nepochopil, že taková spojenectví se vytvářejí mnohem déle než dva měsíce.

Ale NEPLAKEJME. Je zde dobrá zpráva. Někteří naši vlastenečtí a národovečtí politici nespali, ale pracují na spojování vlasteneckých sil již dlouho a jejich práce přinesla ovoce. JIŽ na jaře roku 2023 vznikla platforma Vystupme z EU a z NATO, kde spojilo síly několik politických stran, hnutí a zapsaných spolků. Na této nadstranické platformě byla vybudována, obrazně řečeno, budova – společná „jednací síň“ několika politických stran a hnutí i zapsaných spolků. Tato obrazná budova se jmenuje Aliance za nezávislost ČR. A pod tímto názvem budeme kandidovat do parlamentu EU. Jsme parta osmi politických stran a hnutí plus několika zapsaných spolků.

Srdečně zvu všechny politiky a aktivisty do naší hezké budovy. Je to místo spolupráce a vzájemné pomoci. Podotýkám, že bylo pozváno násobně víc politiků a aktivistů. Mnozí naše pozvání ignorovali. Někteří dokonce naše úsilí zesměšňovali a zesměšňují dodnes. Například pan Vrábel některé mé kolegy zesměšňuje, uráží a vysmívá se naší činnosti. My se nevzdáme.

Závěrem tedy. Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Na shledanou v lepších časech.

 

Kamil Papežík, KK ANS Morava

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
mik521
mik521
10. 1. 2024 12:20

Citát z textu: Pokud má dojít k PLODNÉ spolupráci dvou, nebo více politických stran, MUSÍ TOMU PŘEDCHÁZET MNOHO MĚSÍCŮ nebo let trvající oťukávání, setkávání, rokování, jednání. MUSÍ. Protože chrání zájmy svých nejbližších, své politické rodiny – strany.
Konec citace
Mám na toto kacířský pohled: politické strany jsou nástrojem rozdělování lidí. Politika je z principu směrování vývoje společnosti a tudíž každý, kdo se v politice angažuje by toto měl mít trvale na mysli.Dnes se přes politické strany prosazuje agenda, která nemá se zdravou společností nic společného, je to agenda nadnárodní moci zaměřená na zničení zdravé společnosti. Na straně mocenské vrchnosti dnes není na co navazovat jestliže máme ještě na mysli zdravou společnost. A to si prosím uvědomme – jakákoliv politická strana by se dostala k moci, bude pod tlakem a diktátem moci globální. Celý systém tzv. demokracie je takto vybudován, Evropa je pod železnou botou této moci a vypěstovali stádo kolaborantů bez svědomí jako své nástroje – vedoucí osobnosti politických stran. Chci říct, že silně pochybuji o smyslu zařazení se do této mašinerie, o smyslu věnování energie tímto směrem. Apel na dodržování tzv. demokratických principů ve formě palety politických stran je agenda globální moci.
Co mi smysl dává – vybudování systému skutečné mezilidské důvěry. Tedy – angažuješ se v politice? Pak jsi povinnen komunikovat a (z)odpovídat. Žádné odkazy na tiskovou mluvčí. Jestli dostaneš do ruky moc, dolož a přiznej všechny mocenské kroky, které jsi učinil díky této moci. Dnes jsou technické prostředky k vybudování takového systému, chybí jen „politická“ vůle – ty dnešní loutky bezpečně kryjí své loutkovodiče, kteří jen pečují o udržování vědomí ovcí o správnosti takového systému. Mám mnohem detailnější představu o takovém systému pěstování vzájemné důvěry, ale stejně by bylo třeba dojít ke konsensu, což je čas strávený konstruktivní diskusí.
Aktuální moc převrátila svět (západní) vzhůru nohama. Jestli chceme přežít, vraťme se ke kořenům Života, jeho pravidlům, které můžeme jen dodržovat a naplňovat, nikoliv měnit. Stačí se držet v koridoru pojmů jako rodina, spolupráce, harmonie, důvěra. Tedy, vůči politice – jsme na jedné lodi (Života), naše zájmy jsou konec konců společné. Hájit se dnes musíme proti těm, kdo chtějí Život zničit. Toto vede až do nejvyšších pater moci, jsme současníky tohoto boje o koncepci budoucnosti a záleží jen na nás, jakým směrem polarizujeme naše vědomí (jaké informace necháváme protékat naší myslí). Vždy tím přispíváme ke směřování celku.