0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Alaron
Alaron
13. 7. 2023 15:39

Co se týče pořadu o expanzi Slovanů , tedy jednoho kmenen Indoevropanů, je nutné dobře znát knihu profesora Milana Machovce „Indoevropané v pravlasti“ Podrobná jazyková analýza (tedy ne pouze nějaké doměnky) poukazuje na styl myšlení a praktického života všech Indoevropanů.
Indoevropané, tedy i pradávné kmeny Slovanů, měli vojenskou nomádskou strukturu společnosti a hiearerchicky strukturované náboženství – tedy nějakého „světelného“ nejvyššího „náčelníka“, „boha“.
V uzemích, do kterých expandovali zničili původní obyvatelstvo matriarchálního typu společnosti, kde tedy ženy byly kněžkami Matky Země a kultura byla ne-expanzivní a cyklická. Tedy ekolologická.
Vitězstvím Indovropanů diky jejich ovládnutí a zneužití koně pro bitvy (pověsti o kentaurech) a extenzivnímu pojetí ekonomiky (přepady, plenění, později drancování a otroctví) počíná již kolem 1500 př.n.l. evropská cesta tzv. „pokroku“.

Následuje Řimské imperium, pak blouznění středověku, kdy se indoevropské pojetí světelného „boha“ spojuje s Jahwismem semitských ideologií. Tisís let střeověké scholastiky (logicky zabarvené spekuklování o iluzích či ideách podobných platonismu) připravilo myšlení Evropanů na expanzi do reálného světa pomocí empirické vědy a na jejim podkladě vyrobené technologie. (děla,lodě. sextanty, knihtisk, střelný prach atd.)
Dobyvačná expanze v renesanci 16. století a poak v 17. na všechny kontinety, a v pak 18. až 21. století zneužití abstraktního myšlení a vědy pro výrobu stále větší destruktivní síly a skrávání této expanze za myšlenky pokroku té „pravé víry“, později ideologie. To přineslo dnes ekologickou krizi, politickou krizia vede i k výrobě tzv.umělé inteligence a ideologii transhumanismu.
Kde je v tomto modelu postavení Slovanů, musí se teprve vědecky vyzkoumat. Slované jsou Indoevropané jednoznačně – to dokazuje jazyková analýza. Nezaúočili však na původní obyvatelstvo jako Řekové ve Středomoří nebo jako Proto-Indové proti Drávidům na Indickém poplostrově nebo jako Anglosasové, Germáni a Frankové proti Keltům nebo proti sobě navzájem a proti Římu.

Možná, že Proto- Slované došli do východní Evropy až jako poslední nomádské kmeny z centra Indoevropské pravlasti někde mezi Uralem a Bajkalským jezerem. Prostě došli na území, kde nikdo už nebyl a na západ od nich už byla obsazená území. Jejich mírumilovnost tedy byla vynucena tím, že se usadili na prázdných uzěmích, zatímco na západ od nich se bojovalo o bějak „lepší“ kusy Evropy. Tehdy teplejší klima, přístup k moři atd.
Relativní zaostávání Slovanů ve vědeckcých studíích a technologiích od 16. století lze vysvětlit zachováním jejich citlivé duše, která ma jistý odpor k pouze abstraktnímu myšlení.
Mapa prezentovaná v pořadu ,musí být podložena jazykovou analýzou, podobně jak učinil prof. Machovec. Jinak zůstává spíše ideologickým konstruktem.

Alaron
nabregu@protonmail.com

Alaron
Alaron
13. 7. 2023 14:54

Hovory s ANS č. 13 – 5.7.2023Byl příchod Cyrila a Metoděje přínosem či naopak?