Vedení ANS

Předsednictvo strany

Předsedkyně: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Praha

 • absolventka Univerzity Karlovy v Praze, obor žurnalistika a politologie,
 • mluvčí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v letech 1998 – 2002,
 • analytička Úřadu vlády ČR v letech 2002 – 2009,
 • koordinátorka MV ESF na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v letech 2009 – 2014,
 • jednatelka s.r.o. zaměřené na stavebnictví, od roku 2014,
 • předsedkyně Českého mírového fóra od roku 2003.
   
Hospodář: Ing. Jiří Oberreiter, Praha

 • absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze,
 • praxe: působení na mininisterstvu zahraničního obchodu – analýzy zahraničních trhů pro náš export a import, makroekonomické analýzy, navazování přímých bankovních vztahů se zahraničními subjekty, projednávání bankovních podmínek atd.
 • od r. 1997 jednatel a společník s.r.o. zaměřené na poradenství v oblasti financí, restrukturalizace úvěrů,
 • současně podnikatelská činnost OSVČ pro oblast investic, realit, poradenství, konzultace.

Rozhodčí výbor

Předseda rozhodčího výboru: Miroslav Starý, Liberec

 • vzdělání: SVVŠ a SPŠ Chemickotechnologická (Bratislava),
 • praxe: výrobní sféra, od funkce mistra po vedoucího malého závodu,
 • od roku 1995 vydavatel a šéfredaktor měsíčníku Severočeská pravda a www.severoceskapravda.cz
Člen rozhodčího výboru: JUDr. Karel Hais, Hradec Králové

 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializace studia: kanonické právo a právo nekatolických církví v souvislosti vztahu církve a státu,
 • praxe: práce v oboru práva většinou pro státní správu, Úřad Federální vlády ČR v letech 1989 – 1992,
 • od roku 1992 do současnosti v soukromé sféře – v současnosti pracuje jako krizový manager a konzultant,
 • jeho celoživotním zájmem je studium filosofie jako základu pohledu na svět a hodnotového systému člověka.
Člen rozhodčího výboru: Ing. Zdeňka Chromíková, Praha

 •  vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, JASPEX, Universita Karlova (postgraduál) – jazyková příprava expertů v zahraničním obchodě,
 •  pracovala v zahraničním obchodě a bankovnictví. Dlouhodobě působila v Iránu,
 •  nyní: finanční, majetkový a ekonomický poradce,
 •  je členkou předsednictva Českomoravského slovanského svazu.

Dozorčí výbor

Předsedkyně dozorčího výboru: Ing. Hana Majlingová, Praha
Člen dozorčího výboru: Ing. Jaroslav Drobný, Rakovník

 • absolvent České zemědělské univerzity v Praze – obor všeobecné zemědělství,
 • praxe: po ukončení studia vedoucí zemědělského provozu,
 • nyní administrativa zemědělské firmy,
 • po absolvování kurzu na Karlově univerzitě pro pracovníky spisové služby a podnikových archivů vykonává odborný dozor v komerční spisovně (až do současnosti).

 

  Člen dozorčího výboru: Jiří Franz, Plzeň

Vedení kanceláře ANS: Dr. Bohumil Kubeš (email: aliancens@centrum.cz)

 

Krajské kluby ANS

 Kraj  Předseda
 Liberec  Miroslav Starý
 Olomouc  Ing.Miloš Horák
 Praha  Ing.Hana Majlingová
 Plzeň  Jiří Franz
 Středočeský kraj  Ing.Ivan Kratochvíl