Zrušení 1. vlastenecké poutě ANS dne 15.3.2020

Vážení přátelé,

 je mi nesmírně líto, že musíme zrušit – odvolat akci „Vlastenecká pouť na vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou“ k 81. výročí okupace 15. 3. 2020.

Dnes, 12. 3. 2020, vláda ČR vyhlásila stav nouze od 12. 3. 2020 – 14.00 hodin.

Znamená to m. j., že od pátku 13. 3. 2020 od 6.00 hodin se nesmí konat trhy, poutě, slavnosti, a podobná shromáždění s účastí nad 30 lidí. Výjimku tvoří jen schůze samosprávy, soudů a pohřby.

Je mi to nesmírně líto, protože fáze příprav signalizovaly, že by to měla být podařená a pěkná akce.

Za pozitivní přínos můžeme označit prověření schopností spolupráce vlastenců z různých vlasteneckých spolků. Za vynaložené úsilí, přístup a pomoc bych rád poděkoval vedení Aliance národních sil, svým kolegům z krajského klubu Aliance národních sil Liberecko, zejména Zdeňce Jirmanové, Karolu Hajdinovi, Toníkovi Sukovi, členům Vlasteneckého sdružení antifašistů, jmenovitě Věrce Pickové a Jardovi Houhovi, členům KČP Liberec, Česká Lípa, SBČS, KČP Jičín a dalším přátelům.

Jistě všichni společně věříme, že až tato nešťastná doba pomine, využijeme dosavadních kontaktů a zkušeností k tomu, abychom přípravy dovedli ke společné a uspokojivé skutečnosti.

 A na to se všichni těšme.

 

Ještě jednou všem děkuji a těším se na další úspěšnou spolupráci.

 

Miroslav Starý, člen ANS, KČP, VSA, SBČS a SČN.

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil