Likvidace Evropy ve prospěch USA – zpráva RAND CORPORATION

Výzkumná zpráva

  1. ledna 2022
    Důvěrné

 

Distribuce: WHCS, ANSA,
Ministerstvo zahraničí, CIA, NSA, DNC

 

(Zdroj: https://redpill78.substack.com/p/newly-leaked-report-from-rand-corporation?sd=pf )
(Byl použit poloautomatický překlad.)

 

 

Exekuktivní shrnutí

 

Další informace o této publikaci naleznete na adrese www.rand.org.

O společnosti RAND

RAND Corporation je výzkumná organizace, která vyvíjí řešení výzev veřejné politiky, aby pomohla učinit komunity po celém světě bezpečnějšími, zdravějšími a prosperujícími. RAND je nezisková, nestranická a angažuje se ve veřejném zájmu. Chcete–li se o RAND dozvědět více, navštivte www.rand.org.

Integrita výzkumu

Naše poslání pomáhat zlepšovat politiku a rozhodování prostřednictvím výzkumu a analýz je umožněno našimi základními hodnotami kvality a objektivity a naším neochvějným závazkem k nejvyšší úrovni integrity a etického chování. Abychom zajistili, že náš výzkum a analýzy budou důkladné, objektivní a nestranné, podrobujeme naše výzkumné publikace důkladnému a náročnému procesu zajišťování kvality; předcházíme zdánlivému i skutečnému finančnímu a jinému střetu zájmů prostřednictvím školení zaměstnanců, prověřování projektů a politiky povinného zveřejňování informací; a usilujeme o transparentnost našich výzkumných projektů prostřednictvím našeho závazku otevřeně zveřejňovat výsledky výzkumu a doporučení, zveřejňovat zdroje financování publikovaného výzkumu a politiky zajišťující intelektuální nezávislost. Další informace naleznete na adrese www.rand.org/about/principles.

V publikacích společnosti RAND se nemusí nutně odrážet názory jejích klientů a sponzorů výzkumu.

Vydává RAND Corporation, Santa Monica, Kalifornie.
© 2022 RAND Corporation
RAND* je registrovaná ochranná známka.

Omezená práva na tisk a elektronickou distribuci

Tato publikace a ochranná známka (známky) v ní obsažené jsou chráněny zákonem. Tato reprezentace duševního vlastnictví společnosti RAND je poskytována pouze pro nekomerční použití. Neoprávněné zveřejňování této publikace na internetu je zakázáno; doporučuje se odkazovat přímo na její webové stránky na rand.org. K reprodukci nebo opětovnému použití jakéhokoli výzkumného produktu RAND pro komerční účely v jiné formě je třeba získat povolení od RAND. Informace o povoleních k opakovanému tisku a použití naleznete na adrese www.rand.org/pubs/permissions.

Exekutivní shrnutí

Oslabení Německa, posílení USA

Současný stav americké ekonomiky nenasvědčuje tomu, že by mohla fungovat bez finanční a materiální podpory z vnějších zdrojů. Politika kvantitativního uvolňování, k níž se Fed v posledních letech pravidelně uchyluje, stejně jako nekontrolovaná emise hotovosti během Covid lockdawnů v letech 2020 a 2021 vedly k prudkému nárůstu zahraničního dluhu a zvýšení nabídky dolaru.

Pokračující zhoršování hospodářské situace s vysokou pravděpodobností povede ke ztrátě pozice Demokratické strany v Kongresu a Senátu v nadcházejících volbách, které se budou konat v listopadu 2022. Za těchto okolností nelze vyloučit impeachment prezidenta, kterému je třeba se za každou cenu vyhnout.

Je naléhavě nutné, aby do národního hospodářství, zejména do bankovního systému, začaly proudit zdroje. Bez značných vojenských a politických nákladů pro nás je budou moci poskytnout pouze evropské země vázané závazky vůči EU a NATO.

Hlavní překážkou je rostoucí nezávislost Německa. Ačkoli je stále zemí s omezenou suverenitou, již několik desetiletí důsledně směřuje ke zrušení těchto omezení a k tomu, aby se stalo plně nezávislým státem. Tento pohyb je pomalý a opatrný, ale stálý. Extrapolace ukazuje, že konečného cíle může být dosaženo až za několik desetiletí. Pokud se však sociální a ekonomické problémy ve Spojených státech vyhrotí, může se tempo výrazně zrychlit.

Dalším faktorem, který přispívá k hospodářské nezávislosti Německa, je Brexit. Vystoupením Spojeného království ze struktur EU jsme ztratili významnou možnost ovlivňovat vyjednávání o mezistátních rozhodnutích.

Je to právě obava z naší negativní reakce, která z velké části určuje relativně pomalé tempo těchto změn. Pokud jednoho dne Evropu opustíme, Německo a Francie budou mít dobrou šanci dosáhnout plného politického konsenzu. Pak se k ní za určitých podmínek mohou připojit Itálie a další země staré Evropy – především bývalí členové ESCS. Británie, která je v současné době mimo Evropskou unii, nebude schopna sama odolat tlaku francouzsko – německého dua. Pokud se tento scénář uskuteční, stane se Evropa nakonec nejen ekonomickým, ale i politickým konkurentem Spojených států.

Kromě toho, pokud budou USA po určitou dobu pohlceny domácími problémy, bude stará Evropa schopna účinněji odolávat vlivu východoevropských zemí orientovaných na USA.

Zranitelnost německé ekonomiky a ekonomiky EU

Zvýšení toku zdrojů z Evropy do USA lze očekávat v případě, že Německo začne prožívat řízenou hospodářskou krizi. Tempo hospodářského vývoje v EU závisí téměř bez alternativy na stavu německé ekonomiky. Právě Německo nese hlavní tíhu výdajů směřujících do chudších členů EU.

Současný německý hospodářský model je založen na dvou pilířích. Těmi jsou neomezený přístup k levným ruským energetickým zdrojům a k levné francouzské elektřině díky provozu jaderných elektráren. Význam prvního faktoru je podstatně vyšší. Zastavení ruských dodávek může dost dobře vyvolat systémovou krizi, která by byla zničující pro německou ekonomiku a nepřímo i pro celou Evropskou unii.

Také francouzský energetický sektor by mohl brzy začít pociťovat těžké problémy. Předvídatelné zastavení dodávek jaderného paliva pod ruskou kontrolou by v kombinaci s nestabilní situací v oblasti Sahelu způsobilo, že by francouzský energetický sektor byl kriticky závislý na australském a kanadském palivu. V souvislosti se založením AUKUS se tak vytvářejí nové příležitosti k vyvíjení nátlaku. Tato otázka však přesahuje rámec této zprávy.

Řízená krize

Vzhledem ke koaličním omezením nemá německé vedení situaci v zemi plně pod kontrolou. Díky našim precizním krokům se podařilo zablokovat uvedení plynovodu Nord Stream 2 do provozu, a to i přes odpor lobbistů z ocelářského a chemického průmyslu. Dramatické zhoršení životní úrovně však může vedení přimět k tomu, aby přehodnotilo svou politiku a vrátilo se k myšlence evropské suverenity a strategické autonomie.

Jediným schůdným způsobem, jak zajistit odmítnutí ruských energetických dodávek ze strany Německa, je zapojení obou stran do vojenského konfliktu na Ukrajině. Naše další kroky v této zemi nevyhnutelně povedou k vojenské reakci Ruska. Rusové zřejmě nebudou moci nechat bez odezvy masivní tlak ukrajinské armády na neuznané donbaské republiky.

To by umožnilo prohlásit Rusko za agresora a uplatnit na něj celý předem připravený balík sankcí.

Putin se na oplátku může rozhodnout uvalit omezené protisankce – především na ruské dodávky energie do Evropy. Škody pro země EU tak budou zcela srovnatelné se škodami pro Rusy, v některých zemích – především v Německu – budou vyšší.

Předpokladem pro to, aby se Německo dostalo do této pasti, je vedoucí role zelených stran a ideologie v Evropě. Němečtí zelení jsou silně dogmatickým, ne–li horlivým hnutím, což je poměrně snadno přiměje ignorovat ekonomické argumenty. V tomto ohledu němečtí zelení poněkud převyšují své protějšky ve zbytku Evropy. Osobní rysy a nedostatek profesionality jejich vůdců – především Annaleny Baerbockové a Roberta Habecka – dovolují předpokládat, že je pro ně téměř nemožné včas přiznat vlastní chyby.

Stačí tedy rychle vytvořit mediální obraz Putinovy agresivní války, aby se Zelení proměnili v horlivé a tvrdé zastánce sankcí, coby ‚součást války‘. To umožní sankční režim zavést bez zbytečných překážek. Nedostatek profesionality současných vůdců nedovolí v budoucnu žádný neúspěch, ani když se negativní dopad zvolené politiky stane dostatečně zřejmým. Partneři v německé vládní koalici prostě budou muset následovat své spojence – přinejmenším do té doby, než zátěž ekonomických problémů převáží nad obavami z vyvolání vládní krize.

Nicméně i když budou SPD a FDP připraveny jít proti Zeleným, možnost příští vlády vrátit vztahy s Ruskem do normálu dostatečně brzy bude citelně omezená. Zapojení Německa do rozsáhlých dodávek zbraní a vojenské techniky ukrajinské armádě nevyhnutelně vyvolá v Rusku silnou nedůvěru, což proces vyjednávání značně prodlouží.

Pokud se potvrdí válečné zločiny a ruská agrese proti Ukrajině, německé politické vedení nebude schopno překonat veto svých partnerů v EU ohledně pomoci Ukrajině a zesílených balíčků sankcí. To zajistí dostatečně dlouhou mezeru ve spolupráci mezi Německem a Ruskem, která znemožní konkurenceschopnost velkých německých hospodářských subjektů.

Očekávané důsledky

Omezení ruských dodávek energie – v ideálním případě jejich úplné zastavení – by vedlo ke katastrofálním důsledkům pro německý průmysl. Potřeba odklonit značné množství ruského plynu pro zimní vytápění obytných a veřejných objektů nedostatek dále prohloubí. Blokace v průmyslových podnicích způsobí nedostatek součástek a náhradních dílů pro výrobu, rozpad logistických řetězců a nakonec dominový efekt. V největších chemických, hutních a strojírenských závodech dojde pravděpodobně k úplnému zastavení provozu, přičemž tyto závody nemají prakticky žádné volné kapacity pro snížení spotřeby energie. To by mohlo vést k uzavření podniků s nepřetržitým cyklem, což by znamenalo jejich zánik.

Kumulativní ztráty německého hospodářství lze odhadnout jen přibližně. I kdyby se omezení ruských dodávek omezilo na rok 2022, jeho důsledky budou trvat několik let a celkové ztráty by mohly dosáhnout 200–300 miliard EUR. Nejenže to zasadí zničující ránu německé ekonomice, ale nevyhnutelně dojde ke kolapsu celé ekonomiky EU. Nemluvíme o poklesu tempa růstu ekonomiky, ale o trvalé recesi a poklesu HDP jen v materiální výrobě o 3–4 % ročně po dobu následujících 5–6 let. Takový pokles nevyhnutelně vyvolá paniku na finančních trzích a může je přivést ke kolapsu.

Euro se nevyhnutelně a pravděpodobně nevratně propadne pod úroveň dolaru. Prudký pokles eura následně způsobí jeho globální výprodej. Stane se toxickou měnou a všechny země světa rychle sníží jeho podíl ve svých devizových rezervách. Tuto mezeru zaplní především dolar a jüan.

Dalším nevyhnutelným důsledkem dlouhotrvající hospodářské recese bude prudký pokles životní úrovně a růst nezaměstnanosti (jen v Německu až o 200 000–400 000 osob), což bude znamenat odliv kvalifikované pracovní síly a vzdělaných mladých lidí. Jiné destinace pro takovou migraci než Spojené státy dnes doslova neexistují. O něco menší, ale také poměrně významný příliv migrantů lze očekávat z ostatních zemí EU.

Uvažovaný scénář tak poslouží k posílení národní finanční kondice jak nepřímo, tak i přímo. V krátkodobém horizontu zvrátí trend hrozící hospodářské recese a navíc zkonsoliduje americkou společnost tím, že odvede její pozornost od bezprostředních ekonomických problémů. To zase sníží volební rizika.

Ve střednědobém horizontu (4–5 let) může kumulativní přínos odlivu kapitálu, přeorientování logistických toků a snížení konkurence v hlavních průmyslových odvětvích dosáhnout 7–9 bilionů USD.

Bohužel se očekává, že z tohoto vznikajícího scénáře bude ve střednědobém horizontu těžit i Čína. Hluboká politická závislost Evropy na USA zároveň umožňuje účinně neutralizovat případné pokusy jednotlivých evropských států o sblížení s Čínou.

 

V originále ke stažení ZDE.

 
 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS