Změna lidské DNA po očkování proti koronaviru

Může vakcína proti koronaviru COVID-19 založená na principu mRNA měnit lidskou DNA? Kladná odpověď na tuto otázku bývá označovaná za nesmysl a konspirační teorii. Ovšem on to až tak úplný nesmysl není, přinejmenším má reálný základ.

Pro vysvětlení problematiky se musíme seznámit se třemi principy:
 • princip tvorby bílkovin,
 • princip fungování mRNA vakcíny,
 • možnost změny DNA po očkování mRNA vakcínou.

V organismu se všechno děje na základě biochemických reakcí. Tyto reakce řídí různé enzymy.

Princip dějů bude zjednodušeně a názorně vysvětlen na principu jakési kuchyně, která chystá (vaří podle receptu) své produkty.

DNA se nachází v jádře buňky a je to jakási knihovna receptů (genů) obsahující veškeré recepty (genom) na „uvaření” celého organismu, v našem případě lidského těla.

Tělo je tvořeno, mimo jiné, značným množstvím bílkovin (proteinů).

Princip tvorby bílkovin

Z knihovny (DNA) je třeba přepsat recept (provést transkripci genu) a ten doručit do kuchyně (ribozomu), aby uvařila příslušnou bílkovinu. Tato bílkovina je přirozeně tělu vlastní.

Příslušný recept z knihovny se přepíše do formy poslíčka – mRNA (mesengerová RNA). Tento přepis (transkripci) dělá písař – enzym TRANSKRIPTÁZA. Poslíček (mRNA) nesoucí recept ho dopraví do kuchyně (ribozomu) a ta podle něho vytvoří příslušnou bílkovinu. Cestou z knihovny do kuchyně dochází ještě k různým úpravám (tzv. posttranskripčním úpravám).

Princip fungování mRNA vakcíny

Injekcí je do těla vpraven specifický kus viru – kus virové genetické informace (mRNA) – virový poslíček s receptem pro přípravu virové bílkoviny.

Virový poslíček s receptem se dostane do kuchyně (ribozomu) a ta uvaří virovou bílkovinu. Ačkoliv tuto bílkovinu vyprodukuje lidské tělo, je to virová bílkovina, která není tělu vlastní, imunita to rozpozná, zlikviduje ji a zapamatuje si ji. Jedná se o jakousi formu autoimunitní reakce tj. reakci na látku produkovanou vlastním organismem. Při nákaze koronavirem dojde k rychlé identifikaci viru a jeho likvidaci. Pozn.: doporučuji se seznámit s tím, co je to Autoimunita (viz. Poznámky pod čarou).

Je to jednoduchý princip a elegantní řešení.

Prakticky každý, kdo fungování vakcíny ve sdělovacích prostředcích vysvětluje, nezapomene zmínit, že v žádném případě nedochází ke změně lidské DNA. Je to skutečně pravda? Kde je tedy problém??

Možnost změny DNA po očkování mRNA vakcínou

Z veřejně sdělovaných informací… „fungování mRNA vakcíny bylo úspěšné v laboratorních podmínkách. Funguje v uzavřených systémech.”

1. Lidské tělo není uzavřený systém.

2. Existuje enzym REVERZNÍ TRANSKRIPTÁZA. Tj. písař, který dokáže přepsat recept z poslíčka (mRNA) do knihovny (DNA)! Tento děj se nazývá reverzní transkripce a je známý již nejméně 50 let. Schopnost přepsat mRNA do DNA mají některé typy virů – retroviry.

Je třeba se tohoto mechanismu bát? Viry jsou na planetě miliony let a s organismy se museli naučit žít tak, aby vir i jeho hostitel ve velké míře přežil a oba se dokázali množit. A to třeba i za podmínek, jaké způsobuje retrovir HIV (původce onemocnění AIDS).

Citace z Wikipedie:

„Při reverzní transkripci dochází k úpravě genetického kódu a napadená buňka a její potomci provádějí jinou činnost, než je její obvyklá – např. produkci toxinů nebo přímo virů, které buňku původně napadly. Schopnost používat reverzní transkripci mají v přírodě retroviry (podskupina RNA virů), u kterých je proces podporován enzymem reverzní transkriptázou.”

Pomineme-li ostatní složky očkování, samostatná mRNA bez nějaké pomoci se včlenit do DNA nemůže. Ale je na zamyšlení skutečnost, že nic není izolované, viry jsou všudypřítomné a nelze pominout vliv vzájemného působení s dalšími složkami a faktory (léky, doplňky stravy, chemické složky v potravě i životním prostředí, nanočástice, též různá metabolická a imunitní onemocnění a poruchy atp.)

Pokud někdo bude tvrdit, že mRNA vakcína nemůže měnit lidskou DNA, nebo že je to jen konspirační teorie, zeptejte se ho, jestli je mu znám proces reverzní transkripce. Případně jestli chce popřít rozdíl mezi fungováním v uzavřených systémech a otevřených podmínkách, jakým je lidské tělo.

Pro úplnost dodávám, že existují i další přirozené (v přírodě se vyskytující) způsoby včleňování kusů genetických informací do hostitelské DNA (např. za použití enzymů typu rekombináza).

Tento článek není určen k tomu, aby odrazoval od očkování. Pouze odpovídá na otázku, jestli je možný přenos informace z RNA do lidské genetické výbavy (DNA). Odpověď je „ANO”, tento mechanismus existuje.

 

Ing. Jaroslav Drobný

 


Poznámky pod čarou

 
1. Když se budete rozhodovat pro očkování, vyhledejte odpovědi i na otázky typu:

  1. Byla vakcína testována na interakci s léky a výživovými doplňky, na karcinogenitu, vhodnost její aplikace v těhotenství atp.? Je vhodná i pokud mám např. nějakou metabolickou, imunitní chorobu či poruchu?
  2. Jaký je smysl očkování, když i očkovaný člověk může být dále šiřitelem viru?
  3. Mám nárok na nějaké odškodnění, pokud se u mě projeví vedlejší účinky očkování?

 
2. Vysvětlení některých pojmů

Autoimunita (dle Wikipedie) „je stav, při kterém některá ze složek imunitního systému reaguje na struktury organismu vlastní, které tím zpravidla poškozuje. Jedná se jinými slovy o imunitní odpověď na tělu vlastní antigeny.”

Je trochu dilema, když tělo po očkování vytvoří virové bílkoviny, jsou sice produktem vlastního těla, ale přesto jsou v podstatě cizí (virové).

 
DNA a RNA jsou nukleové kyseliny.

DNA tvoří dvě vlákna. Vlákno je složeno ze čtyř různých „písmenek” pro názornost ‒ „korálků” tzv. dusíkatých bází označovaných A, G, C, T, které jsou spojeny do vlákna jak korálky navlečené na niti. Toto vlákno je spojeno s druhým vláknem způsobem, že A se pojí s G (A-G) a C se pojí s T (C-T). Když dojde k rozpojení obou vláken, např. při dělení buněk, je druhé vlákno dostavěno přesně podle tohoto pravidla a je tak schopné se spojit s druhým vláknem. Tím je zajištěna stále stejná genetická informace ve všech buňkách těla (výjimkou jsou např. pohlavní buňky, červené krvinky u savců). Spojená vlákna tvoří strukturu podobnou žebříku stočenému do spirály (dvojitá šroubovice).

RNA – pro laickou představu stačí vědět, že se na první „pohled” od DNA liší tím, že je ve většině případů tvořena jen jedním vláknem (i když existuje i RNA se dvěma vlákny). Je jich více druhů, např. mRNA (messenger RNA), tRNA (transferová RNA), rRNA (ribozomální RNA), ncRNA (non-coding RNA).

 
3. Snímky z Wikipedie

Reverzní transkripce

 

Reverzní transkriptáza

 
 


 
 

Autor příspěvku: ans

4.2 10 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Anna
Anna
31. 1. 2021 22:48

Výborný článek, děkuji.