Živý člověk – cesta z role novodobého otroka

Na téma živý člověk chodí mnoho dotazů, ale lidé v ANS nemají kapacitu na všechny dotazy odpovídat. Proto přetiskujeme dopis, který přišel emailem pro naši informaci a objasňuje danou problematiku poněkud detailněji. 

_______________

Děkuji Vám za dotaz ohledně živého člověka, pokusím se Vám odpovědět relativně krátce, jakkoliv problematika je vysoce složitá a zasloužila by si daleko hlubší rozbor. 

Nejprve velmi stručně pár slov o sobě. Na cestu svobodné lidské bytosti žijící v otrokářském Matrixu jsem se vydal po té, co jsem byl bezprecedentně okraden při podnikání a dostal se kombinací vlastní chyby a „nenazranosti“ jiných do dluhové pasti neřešitelné ve stávajícím systému do konce života (cca rok 2012). Následně mi „jakoby náhodou“ život nahodil lidi a situace, které mne přivedly na cestu přirozeného práva, po které jsem se ve svém životě vydal cca před 5 lety. Tím byl definitivně završen obrat v mém životě. Stály za tím vším stovky (resp už ijednotky tisíc) hodin strávených studiem, vyhledávání informací na internetu (v několika jazycích), setkávání s lidmi, střetů na úřadech, u soudů, výslechů na policii, pořádání přednášek pro obdobně naladěné lidi, cest do zahraničí atd. To vše by bylo na delší povídání a asi spíše na rozhovor než monolog. 
Píši to proto, abyste věděla, že to, jak odpovím na Vaši otázku je z úst člověka, který o dané problematice ví opravdu hodně (a relativně dlouho) a podle daných principů žije (a nikoliv jen teoretizuje jako většina ostatních, pro které se dané téma stalo „populární“ zejména v posledních měsících).
Odpověď na Vaši otázku je nakonec překvapivě jednoduchá a doufám, že pro lidi s otevřeným srdcem naprosto srozumitelná. Nejvyšší autorita, ať už ji Vy osobně nazýváte jakkoliv (Vesmír, Bůh, Prozřetelnost, Život…) má řešení stejně už připravené. Pokud nastoupíte (nebo jste už nastoupili) cestu života podle přirozeného práva, pak Vám žádný úřad nemůže v realizaci Vašich snů zabránit. I když Vám samozřejmě může tu cestu hodně zkomplikovat. Nestačí se však opřít pouze o prohlášení Živé svobodné lidské bytosti. Celé to tzv zaklapne pouze v okamžiku, kdy celkově přestoupite z cesty novodobého otroka (=občana vychovaného školou a systémem k úctě k zákonům demokratické společnosti) na cestu živé svobodné lidské bytosti, která ctí vyšší principy než jsou zákony stávající lidské společnosti, zákony života !
Prohlášení živé svobodné lidské bytosti je jen první malý krůček na takové cestě (nicméně velmi důležitý). Màm za to, že takovou cestou se lze úspěšně vydat pouze ve spolupráci s mnoha dalšími lidmi s otevřeným srdcem. Nutným předpokladem je zbavit se veškerých strachů a počítat s tím, že přijdou pravděpodobně i značné komplikace a okamžiky, ve kterých si možná řeknete, jestli nebylo lepší hledat cestu v rámci stávajícího systému a utkávat se s úředníky. To budou ty okamžiky, kdy Vás ona Nejvyšší autorita bude zkoušet, jak opravdu vážně to s tím přirozeným právem a svobodnou lidskou bytostí myslíte …
S láskou a úctou
J.S.
 

Autor příspěvku: ANS