Že by byl prokletý jen listopad 1989?

Z pohledu DVTR byla sovětská perestrojka a náš převrat v r. 1989 závěrečným manévrem při realizaci dlouhodobé, řádově 100 let trvající koncepce přechodu od kapitalizmu pod kontrolou národní buržoazie ke kapitalizmu pod kontrolou nadnárodní buržoazie.

Svět je celistvý a existuje v procesech. Existují epizody procesů a existují vzájemně vložené procesy, které obepíná dlouhý časový interval. Částkové vysokofrekvenční procesy má každý na očích, ale procesy nízkofrekvenční v čase roztáhnuté jsou nedostupné vnímání rozumu běžného člověka.

Těch 100 let trvání procesu přechodu od jedné formy kapitalizmu ke druhé bylo důsledkem toho, že Globálním elitám do tohoto procesu hodil vidle Stalin. Z jejich pohledu se jednalo o chybu v řízení, a aby byla napravena, bylo nutné počkat dalších pár desítek let, než setrvačností doběhly procesy nastartované Stalinem. Přivedli k moci Chruščova, který tu demontáž Stalinovy koncepce začal, a na konci už jen stačilo nainstalovat Gorbačova, který celý ten závěrečný manévr dokončil. Jeho důsledky dnes všichni pociťujeme.

Prokletá budiž Biblická koncepce, která je tou hlavní v procesech řízených Globálními elitami v Euroamerickém konglomerátu.

 

Josef Beneš

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS